Online webinár č. 3: Projektovanie cyklistického mesta

Na webinári č. 3 boli slovenským zástupcom samospráv a odborníkom v oblasti udržateľnej dopravy predložené cyklistické návrhy z inšpiratívnych riešení z Holandska. Na tomto workshopu vystúpi tiež slovenský cyklistický expert Michal Ďurta, ako aj ďalší slovenskí dopravní inžinieri a urbanisti.

  • Michal Ďurta sa profesionálne venuje cyklistickej infraštruktúre. Vyštudoval Civil Engineering v Dánsku a momentálne študuje na European Institute of Innovation and Technology v Štokholme a v Helsinkách program Urban Mobility. Na Slovensku má zrealizovaných viacero projektov, ako cyklotrasu na Študentskej ulici v Trnave ocenenú Cenou ETM či cyklotrasy na Mamateyovej a Jiráskovej v Bratislave. Od roku 2020 intenzívne spolupracuje s Cyklokoalíciou.
  • Andrej RidillaMichal Konečný, dopravní projektanti z firmy DS – projekt s.r.o.
  • Miloslav Jurík, Predseda Smart Cities Klubu
  • Lior Steinberg, Humankind – Agency for urban change, Holandsko

Hlavným cieľom workshopu bolo skúmať to, ako previesť príklady dobrej praxe cyklistickej infraštruktúry z celého sveta do miestneho kontextu (SR).