Online webinár č. 3: Projektovanie cyklistického mesta

Milí priatelia,

pozývame Vás na webinár č. 3 kurzu pod názvom „Projektovanie cyklistického mesta“, ktorý sa uskutoční 19.10.2022 o 14:00 hod. cez platformu ZOOM.

Registrácia cez platformu ZOOM:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_K3oYzXzoRkiAuO5Y6LP8fg

Na webinári č. 3 budú slovenským zástupcom samospráv a odborníkom v oblasti udržateľnej dopravy predložené cyklistické návrhy z inšpiratívnych riešení z Holandska. Na tomto workshopu vystúpi tiež slovenský cyklistický expert Michal Ďurta, ako aj ďalší slovenskí dopravní inžinieri a urbanisti.

  • Michal Ďurta sa profesionálne venuje cyklistickej infraštruktúre. Vyštudoval Civil Engineering v Dánsku a momentálne študuje na European Institute of Innovation and Technology v Štokholme a v Helsinkách program Urban Mobility. Na Slovensku má zrealizovaných viacero projektov, ako cyklotrasu na Študentskej ulici v Trnave ocenenú Cenou ETM či cyklotrasy na Mamateyovej a Jiráskovej v Bratislave. Od roku 2020 intenzívne spolupracuje s Cyklokoalíciou.
  • Andrej Ridilla a Michal Konečný, dopravní projektanti z firmy DS – projekt s.r.o.
  • Miloslav Jurík, Predseda Smart Cities Klubu
  • Lior Steinberg, Humankind – Agency for urban change, Holandsko

Hlavným cieľom workshopu bude skúmať to, ako previesť príklady dobrej praxe cyklistickej infraštruktúry z celého sveta do miestneho kontextu (SR). Na základe toho Vás vyzývame, aby ste navrhli vybrané ulice, ktoré by ste chceli riešiť a prostredníctvom holandských skúseností sa pokúsime navrhnúť správne riešenie, ako to vytvoriť.

Svoje výzvy na vybrané ulice zasielajte do 10.10.2022 na mail: dtcc@smartcitiesklub.sk

Podujatie bude simultánne tlmočené.

Budeme sa tešiť na Vašu účasť.