Vzduška a Ovzdušík – animovaný film o ochrane ovzdušia

S cieľom o čo najširšie informovanie verejnosti o dôležitosti témy a s cieľom zásahu aj detského diváka, vytvoril Smart Cities Klub a Smart City Academy krátky animovaný film určený detskému divákovi, ktorý prístupnou formou približuje problematiku ochrany ovzdušia a zároveň má potenciál hravou formou vzdelávať deti v tejto problematickej oblasti.

Cieľom tohto detského videa je priblížiť aktivity projektu a dôležitosť ochrany ovzdušia. Animovaný formát umožňuje zrozumiteľnou formou vysvetliť deťom relatívne komplikovanú tému. Video vzniklo v rámci Projektu „Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia“ je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.