Online webinár: Projektovanie cyklistického mesta

Vážení priatelia,

pozývame Vás na úvodný webinár kurzu pod názvom „Projektovanie cyklistického mesta“. V rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EIT Urban Mobility vznikne slovenská verzia úspešného e-learningového kurzu „Designing the cycling city“. Na úvodnom webinári budú slovenským zástupcom samospráv a odborníkom v oblasti udržateľnej dopravy predložené cyklistické výzvy a návrhy z inšpiratívnych riešení zo zahraničia. Holandskí experti predstavia možné riešenia a nápady, ako tieto výzvy riešiť. Témy diskutované na tomto webinári budú súvisieť s obsahom kurzu: participácia občanov, bezpečnosť, návrh cyklistickej infraštruktúry, lineárna infraštruktúra a pod. Na podujatí bude tiež predstavený e-learningový nástroj pre oblasť rozvoja cyklistickej dopravy v slovenských a českých mestách.

Termín: 29.6.2022 o 14:00 hod.

Problematiku nám bližšie priblížia hostia:
• Miloslav Jurík, Predseda Smart Cities Klubu
• Lior Steinberg, Humankind – Agency for urban change, Holandsko
• Dick van Veen – Senior Designer Streets and Public Space, working as an independent consultant.

Expert z Holandska vystúpi s prezentáciou na tému: „Prečo bicyklujeme, inšpirácia z Holandska“. Holandsko bývalo spoločnosťou zameranou na automobily, rovnako ako väčšina ostatných krajín. V tejto prezentácii nám expert z Holandska „Dick van Veen“ porozpráva o tom, aké kroky viedli k premene Holandska na cyklistickú krajinu. Budeme skúmať výhody, ktoré má spoločnosť a jednotlivec pri zvyšovaní podielu cyklistickej dopravy. V závere budú prezentované základné projektové návrhy dobrej cyklistickej infraštruktúry.

Podujatie bude simultánne tlmočené.

Registrácia je možná na linku: https://forms.gle/VadYDjrBHQqH7gHg8
Link na udalosť na fb: https://fb.me/e/5FkltkvRR