Na online webinári: Projektovanie cyklistického mesta vystúpi ako rečník holandský expert Dick Van Veen

Dick van Veen je dopravný inžinier a urbanista s takmer 20-ročnou praxou. Špecializuje sa na preklenutie priepasti medzi dopravou a verejným priestorom. “Nie je to len o autách alebo premávke, ale vždy sa to týka aj ľudí. Dizajn je o interakcii medzi ľuďmi na ulici, či už idú na prechádzku, na bicykli, v aute, vo verejnej doprave alebo len tak. Pouličný dizajn nie je nikdy plán; usmernenia sú východiskovým bodom, nie cieľovou čiarou“.

Vďaka svojmu holistickému pohľadu, entuziazmu, kreativite a mysleniu „out-of-the-box“ bol Dick hnacím motorom zmien v mnohých zložitých výzvach vo verejnom priestore. Dick má rozsiahle portfólio so štúdiami a podieľa sa na dizajnérskych projektoch v Holandsku, Európe a Severnej Amerike. Poznatky zhromaždené prostredníctvom tejto širokej medzinárodnej skúsenosti fungujú obojstranne: obohacujú spôsob, akým sa Dick pozerá na projekty „doma“ v Holandsku, a zároveň ponúkajú inteligentné poznatky o tom, ako tieto holandské skúsenosti zapojiť do medzinárodných projektov. Okrem toho je Dick skúseným rečníkom na konferenciách a podujatiach.

Dick Van Veen vystúpi ako rečník tiež na Online webinári: Projektovanie cyklistického mesta, ktorý organizuje Smart cities klub v spolupráci s Humankind v rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EIT Urban Mobility. 

Termín: 29.6.2022 o 14:00 hod. 

Podujatie bude simultánne tlmočené. 

Registrácia je možná na linku: https://forms.gle/VadYDjrBHQqH7gHg8 

Link na udalosť na fb: https://fb.me/e/5FkltkvRR