Prečo Holanďania bicyklujú? Cyklistické mestá môžeme projektovať aj my

Na každého obyvateľa Holandska pripadá v priemere takmer poldruha bicykla. Až polovicu všetkých cyklojázd pritom Holanďania absolvujú na oddelených a samostatných cyklotrasách a v obývaných častiach miest aj na cestách pre autá vo väčšine prípadov nájdete rýchlostné obmedzenie na 30 km/h.

Prečo tak nevyzerajú aj slovenské mestá, zvlášť keď v Holandsku ešte pred pár desaťročiami bola situácia s počtom a hustotou automobilov podobná? Odpovede na tieto otázky hľadal online webinár Smart Cities Klubu a holandskej organizácie Humankind „Projektovanie cyklistického mesta“, ktorý je súčasťou slovenskej verzie úspešného e-learningového kurzu o mestskej mobilite.

„Keď sa pozrieme len desať rokov dozadu, museli sme ľudí presviedčať, že uvažovať nad inými spôsobmi mobility, infraštruktúry a celkovo iným pohľadom na projektovanie miest má zmysel. Dnes si tento prístup už veľa ľudí osvojilo a tak už nerozmýšľame či, ale ako to spraviť. Verím, že sa aj vďaka tomuto kurzu opäť posunieme a priblížime sa hoci aj k Holandsku,“ povedal Miloslav Jurík, predseda Smart Cities Klubu.

Hlavnou súčasťou webináru bola prednáška holandského dopravného inžiniera a urbanistu s takmer 20-ročnou praxou, Dicka van Veena. Práve na príklade holandských miest ukázal vývoj v myslení pri budovaní miest vhodných pre život – od ulíc zaplnených autami, cez prvé pokusy integrovať pešiu a cyklistickú dopravu až po poučenie z chýb a princípy za súčasným myslením.

Aby ľudia ochotnejšie presedlali na bicykle, infraštruktúra musí byť priama, bezpečná, atraktívna, súvislá a pohodlná, vysvetlil holandský expert. Znamená to, že cyklistické cesty by mali minimalizovať obchádzky a zdržania, prechádzať príjemným a pokiaľ možno tieneným prostredím, mali by byť jasne oddelené od ciest pre autá, aby sa zvýšila ich bezpečnosť a zároveň prehľadne značené. Dbať treba aj na kvalitu ich vyhotovenia, aby pohyb po nich minimalizoval výdavky energie.

„Nie je to len o autách alebo premávke, ale vždy sa to týka aj ľudí. Dizajn je o interakcii medzi ľuďmi na ulici, či už idú na prechádzku, na bicykli, v aute, vo verejnej doprave alebo len tak. Pouličný dizajn nie je nikdy plán; usmernenia sú východiskovým bodom, nie cieľovou čiarou,“ hovorí Dick van Veen.

Holandský odborník odporučil účastníkom webináru – zástupcom slovenských samospráv a expertom v oblasti udržateľnej dopravy – aj dizajnové manuály, ktoré sa používajú v Holandsku. Nasledovala živá diskusia o tom, ako konkrétne komunikovať a budovať kultúru bicyklovania, či ako zmeniť zmýšľanie ľudí. Webináru sa zúčastnilo takmer 50 účastníkov, vrátane národného cyklokoordinátora Petra Kľučku, zástupcov Cyklokoalície a ďalších aktívnych ľudí zo slovenskej cyklokomunity. Účasť na webinári odporúčalo aj Holandské veľvyslanectvo na Slovensku.

„Projektovanie cyklistického mesta“ je prvý zo série webinárov a prednášok. V rámci projektu, spolufinancovaného z prostriedkov EIT Urban Mobility, vznikne slovenská verzia úspešného e-learningového kurzu „Designing the cycling city“. Kurz sa zameriava na témy ako sú lineárna infraštruktúra, bezpečnosť, zvýšenie participácie občanov či priamo konkrétne nápady a tipy ako projektovať efektívnu cyklistickú infraštruktúru.

Druhý zo série webinárov sa bude konať 24.8.2022 o 14:00 hod. Bližšie informácie budú zverejnené už čoskoro na webovej stránke Smart Cities Klubu.