Pitnou vodou plytváme na pranie aj splachovanie, ale o niekoľko rokov by sa to mohlo zmeniť

Približne o päť až desať rokov by obyvatelia nových bytových domov na Slovensku už nemuseli používať pitnú vodu na splachovanie a pranie ako v súčasnosti.

V meste Partizánske ako v prvom v krajine chcú ísť ostatným príkladom pri využití technológie na úsporu pitnej vody v súkromnom bytovom projekte.

Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), Smart Cities klubu a českej spoločnosti Vodama technology z Ostravy podpísali memorandum o spolupráci pri zavedení inovácie umožňujúcej ušetriť zhruba 40 % vody v obytných domoch.

Pitnou vodou plytváme na pranie aj splachovanie, ale o niekoľko rokov by sa to mohlo zmeniť

Pripojiť k nemu sa má aj environmentálna organizácia Priatelia Zeme – SPZ. Dokument uzavreli vo štvrtok popoludní počas odbornej konferencie Fórum slovenského stavebníctva organizovanej ZSPS v rámci stavebného veľtrhu Coneco.

Prezident ZSPS Pavol Kováčik na stretnutí odborníkov v časti o financovaní úspor energie pri obnove budov a podpore inovatívnych riešení uviedol, že nedostatok vody v súčasnosti ešte nie je veľkým problémom, ale neskôr z hľadiska klimatických zmien isto bude.

„V rámci európskych štruktúr veľmi intenzívne vnímame výzvu k prijatiu tzv. európskej modrej dohody, ktorá bude určovať pravidlá hospodárenia s vodou. My ako európski stavbári sa k tomuto programu hlásime aj preto, lebo to dáva do budúcnosti pomerne veľké komerčné pracovné príležitosti,“ priblížil šéf profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebníctve.

Spomínaný pilotný projekt v Partizánskom podľa neho môže prispieť k tomu, aby sme sa začali vodou vážne zaoberať, pričom šedá voda, vznikajúca používaním napríklad kúpeľní, umývadiel a pračiek, má nielen v bytových domoch veľký potenciál. „Takáto technológia môže byť veľmi dobrým pilotným projektom k tomu, aby sme sa to naučili robiť,“ očakáva Pavol Kováčik.

Predseda ZMOS a primátor Partizánskeho Jozef Božík verí, že vodou sa postupne nebude plytvať. Myslí si, že ak pri ďalšej výstavbe nájomných bytov uvedená technológia prinesie úsporu vody, tak ušetria aj občania.

„Táto myšlienka, ak získa podporu ľudí, ktorí sa venujú stavebníctvu, môže zmeniť charakter bývania. O päť alebo desať rokov bude úplne štandardné, že ľudia na Slovensku, ktorí pôjdu bývať do nových bytových domov, komerčných a možno aj s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania, budú zvyknutí neplytvať vodou,“ povedal Jozef Božík.

Pitnou vodou plytváme na pranie aj splachovanie, ale o niekoľko rokov by sa to mohlo zmeniť

Ak to podľa neho bude úspešné aj inde na Slovensku, štandardom môže byť, že každý nový bytový dom bude ekologický aj pre šetrenie vodou. „Konečne sa bude dať politicky presadiť, čo sa momentálne nedá, zvýšenie vodného a stočného,“ poznamenal.

Podľa neho bez toho nebudú peniaze na pokračovanie rekonštrukcií vodovodov a kanalizácií, pretože využívanie eurozdrojov časom skončí.

Zdroj: https://www.zmos.sk/pitnou-vodou-plytvame-na-pranie-aj-splachovanie–ale-o-niekolko-rokov-by-sa-to-mohlo-zmenit-oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1job5FJMFWISY5ycrxWT3u1U0wBC2eqNGE9Rur7KNBGFbm8kq4gTbwwT8#m_405616