Pozvánka na URBIS SMART CITY FAIR 2020

Vážená pani primátorka, vážený pán primátor, milí priatelia,

Dovoľujeme si Vás pozvať na najväčší veľtrh Smart City riešení v strednej Európe – URBIS SMART CITY FAIR 2020. Podujatie sa koná od 2. do 4. Septembra v Brne a jeho súčasťou budú okrem inovatívnych spoločností prezentujúcich svoje riešenia, aj viaceré inšpiratívne workshopy a prednášky. V súčasnej situácii je to jediná akcia podobného druhu s možnou osobnou účasťou.

Na podujatí v prvých dvoch dňoch vystúpia aj zástupcovia Smart Cities klubu. Tretí deň je určený exkurziám po meste a okolí. Súčasťou veľtrhu bude aj valné zhromaždenie EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities), organizácie, s ktorou spolupracuje aj Smart Cities klub. Bližšie informácie a aktuálny program nájdete na webovej stránke:

www.smartcityfair.cz

Členovia Smart Cities klubu, ktorí majú záujem o voľné vstupenky na podujatie, píšte, prosím, na e-mail m.jurik@smartcitiesklub.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami v Brne.

Smart Cities klub