Smart Cities klub vstupuje do novej éry s novou identitou

Čistejšie, prehľadnejšie a jednoducho viac smart. Združenie Smart Cities klub, ktoré prepája inovatívne nápady a dlhoročné skúsenosti odborníkov so slovenskými mestami, samosprávami a krajmi, mení svoje logo i vizuálnu identitu. Ide o najvýraznejšiu zmenu od kedy Smart Cities klub funguje. Nová identita značky by mala lepšie vystihovať poslanie združenia a odrážať duch modernosti a inovatívnosti a profesionalitu, ktoré sú so združením neoddeliteľne spojené.

„Len v tomto roku sa naše rady ako aj naše aktivity výrazne rozšírili. Vstupujeme tak do novej éry, keď dokážeme našim členom ešte viac pomáhať nielen pri tvorbe vízií, ale aj pri ich praktickom napĺňaní,“ vysvetľuje Miloslav Jurík, predseda združenia inteligentných miest. „Nemeníme to, čím sme, ani to, čo robíme. Nové logo, redizajn webovej stránky i celková vizuálna identita však majú ešte viac podčiarknuť hodnoty, ktoré naše združenie presadzuje. Lepšie zodpovedajú tomu, kam sa Smart Cities Klub pri svojej snahe o zlepšovanie kvality života v slovenských mestách posunul,“ dodal.

Nové logo, ktorého základná podoba sa skladá z dvoch čiernych štvrťkružníc a jednej polkružnice, symbolizujúcej písmeno C, bude združenie používať pri komunikácii navonok i dovnútra. „Cieľom bolo vytvoriť nové, vizuálne atraktívne logo, ktoré by reprezentovalo tento projekt v modernejšom svetle. V novom logu je hneď dešifrovateľný symbol „pripojenia“, „siete“, ktorý vznikol procesom modifikácie písmena C (City). Tento symbol je metaforou zdieľania a prístupnosti (k inšpiráciám, informáciám a riešeniam). Dodáva logu ľahko čitateľný technologický šmrnc, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou konceptu Smart Cities,“ vysvetľuje autorka loga, grafička a dizajnérka Martina Kostovčíková.

Otvorenosť loga zvýrazňuje prístupnosť združenia voči novým myšlienkam i členom, jeho dynamika zasa naznačuje rýchly vývoj, ktorým celé odvetvie prechádza. Čisté a jednoduché línie sú znakom vízie a zároveň funkčnosti, ktoré charakterizujú aj samotný Smart Cities klub. Dizajnový jazyk zároveň odkazuje na Škandináviu, ktorá je lídrom nielen v dizajne, ale aj v smart službách a aktivitách.