Septembrová konferencia „Slovensko na ceste k Smart Cities“ je zrušená

Vážení partneri a priaznivci „smart“ riešení,

z dôvodu eskalujúcej situácie s celosvetovou pandémiou COVID-19 a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Smart Cities klubu sme po dôslednom zvážení, pristúpili k rozhodnutiu šiesty ročník konferencie „Slovensko na ceste k Smart Cities“, presunúť na budúci rok. Pôvodne plánovaný termín – 23. september, považujte preto za zrušený.

Každoročná konferencia Smart Cities klubu je okrem bohatého odborného programu zároveň miestom stretnutí a inšpiratívnych diskusií, ktoré v online priestore nie je možné dosiahnuť. Zhodli sa na tom primátori počas valného zhromaždenia Smart Cities klubu. Súčasťou konferencie je tiež každoročne silný blok zahraničných inšpirácií za osobnej účasti expertov, ktorí okrem zaujímavých prezentácií prinášajú pridanú hodnotu aj v aktívnom zapájaní sa do diskusií počas celého dňa. Toto všetko bohužiaľ v súčasnej situácii zorganizovať nevieme a aj to bol dôvod pre rozhodnutie o posune termínu. O novom termíne vás budeme včas informovať.

V súčasnosti pripravujeme stretnutia a workshopy menšieho formátu, ktoré reagujú podľa našich skúseností na aktuálne potreby a požiadavky miest – nielen v oblasti smart city projektov, ale týkajú sa prípravy a tvorby projektov aj v ďalších oblastiach. O pripravovaných aktivitách a projektoch budeme včas informovať. Sledujte, prosím, aj našu webovú stránku a profil klubu na sieti LinkedIn.

Prajeme vám pekné leto a najmä veľa zdravia. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné komplikácie vo vašich kalendároch. Veríme, že sa stretneme už čoskoro za priaznivejších okolností.