Smart Cities klub na slovensko-slovinskom podnikateľskom fóre

Nielen Škandinávia. Inšpiratívne smart projekty majú aj slovinské mestá.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR hostilo slovensko-slovinské podnikateľské biznis fórum. Otvorili ho prezidentka SR Zuzana Čaputová a prezident Slovinska Borut Pahor. Témou boli inovácie v ekonomike. Medzi účastníkmi bol aj Smart Cities klub, ktorý predstavil cestu Slovenska k smart mestám. Témy ako obehová ekonomika, čistá mobilita alebo digitalizácia by podľa prezidentky mali patriť medzi priority Slovenska v najbližších rokoch, ak chceme naplno využiť historickú príležitosť, ktorá sa nám ponúka v rámci európskeho plánu obnovy. Prezidentka v príhovore uviedla, že spoločnosť sa pomaly spamätáva z pandémie a súvisiacich opatrení, ale naše ekonomiky a podnikanie vstupujú do jedného z najnáročnejších období. Podľa nej sa ekonomicky výhodné a environmentálne udržateľné riešenia nevylučujú. Keďže Slovensko ani Slovinsko nie sú geograficky najväčšími alebo ekonomicky najsilnejšími krajinami musia byť podľa prezidentky inovatívnymi, spolupracovať a učiť sa od seba navzájom.

Potrebujeme zmeniť naše oklieštené a jednoúčelové riešenia na programy, ktoré reálne prinesú obyvateľom miest výhody smart technológií. Miloslav Jurík, predseda Smart Cities klubu (SCK), to považuje za jednu z hlavných priorít rýchlejšieho rozvoja inteligentných technológií v samosprávach na Slovensku. Inšpirovať sa pritom môžeme aj v Slovinsku.

“Význam investícií do Smart Cities z hľadiska podpory lokálnej ekonomiky a zamestnanosti je dôležitý nielen v období po kríze, ale dlhodobo najmä z hľadiska zvyšovania kvality života, udržateľného rozvoja miest a napĺňania cieľov globálneho rozvoja,” konštatoval Miloslav Jurík. “Podpora projektov Smart Cities znamená podľa nás posilnenie regionálnej zamestnanosti, vytváranie podnikov s vyššou pridanou hodnotou, posilnenie cestovného ruchu, zlepšenie ekologickej situácie v regiónoch. Čiže investície do Smart Cities sú investície do spoločensky efektívnych projektov a do budúcnosti pre nastupujúce generácie. Tu vidíme priestor na spoluprácu so Slovinskými partnermi – jednak partnerskými organizáciami, ale aj mestami,” doplnil Vladimír Jurík, zakladateľ SCK.

„Aj keď za náš vzor dlhodobo považujeme predovšetkým škandinávske štáty, privítali sme možnosť oboznámiť sa i so skúsenosťami tejto rýchlo sa rozvíjajúcej krajiny,“ vysvetlil Miloslav Jurík dôvod, prečo SCK prijal pozvanie na Slovensko-slovinské biznis fórum organizované agentúrou SARIO. Okrem predstavenia klubu jeho účastníkom priblížil aj niekoľko inovatívnych lokálnych smart projektov, ako sú city e-bike sharing v Trnave, smart osvetlenie v Hlohovci či smart verejná doprava v Žiline. „Tie sú dôkazom, že aj slovenské mestá sú v tejto oblasti aktívne a schopné realizovať inovatívne projekty s vysokou mierou efektívnosti a pozitívnym dopadom na životné prostredie,“ hovorí Miloslav Jurík.

Už pred časom sa na Slovensku zviditeľnilo Novo Mesto, ktoré je svojou veľkosťou rovnaké ako mnohé sídla u nás. V spolupráci s technologickou spoločnosťou SAP dokázalo vybudovať smart osvetlenie, ktoré okrem svietenia meria kvalitu ovzdušia, umožňuje nabíjať elektro autá a monitoruje voľné parkovacie plochy. A tak odhalilo, že v meste sú parkovacie miesta, ktoré sú dlhodobo neobsadené, aj keď inde je plno. Samospráva nemusela investovať do nových parkovísk na úkor zelene, ale len lepšie nasmerovať vodičov na voľné miesta.

Platforma biznis fóra umožnila aj priame rokovania s partnermi, kde spolu s Dr. Dragica Marinič, Head of Project Management Office, v SRIP – Circular Economy („Strategické partnerstvo pre rozvoj a inovácie“), hľadali možnosti spolupráce v oblasti zelených riešení v mestách a možných spoločných projektov zameraných na zdieľanie poznatkov a skúseností. Cenné skúsenosti vie SCK získať aj na tému dátových štandardov. Vyplynulo to z diskusie s Andreja Lampe, Director of projects, Horizontal ICT network, SRIP – Smart Cities and Communities. Okrem tejto témy predstavitelia SCK debatovali aj o skúsenostiach z dátového rozvoja miest a IoT technológiách. Témou rokovaní bol tiež rozvoj spolupráce a možného spoločného sa zapájania slovenských a slovinských miest do projektov financovaných z fondov EÚ.
Zo stretnutí s potenciálnymi partnermi, ale aj z celého podujatia vyplynulo, že so Slovinskom máme veľa spoločných tém, kde si vzájomne môžeme vymieňať návrhy na riešenia.

Zdroj: MZVaEZ SR, Prezidentská kancelária SR

Foto: MZVaEZ SR