Prajeme vám krásne a pokojné Vianoce!

Milí priatelia,

koniec roka je aj pre nás v Smart Cities klube obdobím na zamyslenie sa – čo sa nám podarilo zlepšiť, dosiahnuť, kde sme našli nedostatky, na ktorých musíme v budúcom roku pracovať… Cítime, že sme našli porozumenie u zahraničných partnerov – okrem iného u organizácií Gate 21 (Dánsko), Smart Cities Norway (Nórsko) či Happy Mobility (Holandsko).Teší nás tiež podpora a spolupráca s viacerými veľvyslanectvami, najmä Švédska, Nórska, Holandska, Francúzska, Veľkej Británie, ale aj Japonska. Všetky uvedené krajiny majú množstvo skúseností a pre nás množstvo inšpiratívnych príkladov.

Pozitívne je, že si štátna administratíva osvojila tému Smart Cities a Smart regiónov, aktívne sa tejto téme venuje nielen Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstvo Hospodárstva, ale aj Ministerstvo životného prostredia či Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Je tiež stále viac primátorov, ktorí v téme Smart Cities vidia výzvu a podporu pri dosahovaní cieľov vo svojej práci. Aktívne sa zapájajú aj inovatívne podniky a spoločnosti. Čo je pozitívne – sú to aj slovenské firmy.

Čo sme si uvedomili za posledných 5 rokov práce – na Slovensku zatiaľ nie je naozajstný trh pre Smart riešenia. Našou úlohou – a nielen nášho klubu – bude prispieť k tomu, aby sa tento trh vytvoril. Veľa práce budú mať mestá na úrovni riadenia inovatívnych procesov, bude potrebný úplne nový prístup k verejnému obstarávaniu inovácií, dôležité bude naštartovať systémy zdieľania pozitívnych skúseností. Aj preto vnímame rok 2019 ako rok plný výziev – najmä (ale nielen) pre nových primátorov slovenských miest. V dnešnej rýchlej dobe je stále náročnejšie držať tempo s novými technologickým pokrokom, novými technológiami a stále vyššie nároky budú kladené aj na pracovníkov samospráv. Úspešní budú tí, ktorí sa naučia zdieľať medzi sebou poznatky, budú sa neustále vzdelávať a hľadať inšpiráciu aj v zahraničí. Veríme, že v tejto oblasti svoju úlohu zohrá práve Smart Cities klub.

Blíži sa koniec programového obdobia 2014 – 2020 – stále je tu príležitosť využiť zmysluplne finančné zdroje na inovácie, na procesy adaptácie miest a regiónov na klimatické zmeny, na lepší monitoring procesov, na zmysluplné využitie dát… Zároveň je to príležitosť poučiť sa z chýb a nastaviť lepšie procesy využívania eurofondov v príprave na nové programové obdobie. Dnes už chápu mestá a obce, že nestačí iba peniaze vyčerpať, ale je dôležité uvažovať nad ich efektívnym využitím, zamerať sa viac na dlhodobé a efektívnejšie fungovanie procesov, na náklady spojené s prevádzkou, údržbou. Dnes už mnohí chápu, aké zradné je zamerať sa na nominálnu hodnotu investície bez ohľadu na všetky ďalšie náklady ktoré investícia prináša počas celej svojej životnosti…

A nakoniec to najdôležitejšie – Smart Cities znamená príležitosť pre zapojenie aktívnych ľudí v mestách, mestských regiónoch a príležitosť na zmenu – zlepšenie fungovania miest, zlepšenie života všetkých obyvateľov. Preto sa už dnes tešíme na spoluprácu v roku 2019 a spoločné projekty, ktoré k tomuto prispejú.

Prajeme vám krásne a pokojné sviatky a veľa úspechov v nasledujúcich rokoch.

Tím Smart Cities klubu