Trnavský samosprávny kraj a Smart Cities klub podpísali memorandum o spolupráci

Trnavský samosprávny kraj a Smart Cities klub podpísali dňa 14.12.2018 memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je nadviazať obojstrannú spoluprácu na tvorbe programu stratégie Smart Regiónu TTSK.

„Chceme z trnavskej župy vytvoriť moderný európsky región. A práve takéto formy spolupráce nás môžu posúvať za našim cieľom. Budeme spoločne mestám a obciam v župe pomáhať pri príprave vlastných stratégií inteligentných miest a obcí. Sprostredkujeme im zahraničné skúseností používania inteligentných služieb a technológií v oblastiach ako životné prostredie, adaptácia na klimatické zmeny, mobilita, úspora energií a tepla, efektívnejšie využitie verejného osvetlenia a pod.,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Zdroj: Tlačová správa TTSK