Pražský Inovační Maraton 2023 predstavil tohtoročných finalistov

Nakopni Prahu je polroční súťaž na spôsob hackathonu, v níž tými z celé ČR dostanú za úkol dát dohromady funkční riešení jednej zo zadaných výzev za pomoci mentora a odborníkov z Magistrátu hl. mesta Prahy, mestských firiem, akademické sféry a súkromného sektoru.

Jednotlivé tímy majú za úkol vymyslieť a v detailu rozpracovať návrh, jak v niekoľkých konkrétnych oblastiach zlepšiť život Pražanov.

Oblasť 1: Mesto pre ľudí

Nápady a projekty, ktoré pomôžu vytvárať silné komunitné vzťahy alebo upevniť vzťah k mestu, jeho lokalite, napr. podporia zapojenie občanov do rozhodovacích procesov a kultúrneho života, rozvíja udržateľný, prívetivý, bezpečný a zábavný turizmus, motivuje k pohybu alebo z atraktívnej vzájomnej interakcii medzi školou a rodinou.

Oblasť 2: Mobilita budúcnosti

Nápady a projekty na opatrenia, ktoré povedú k modernizácii mestskej dopravy.

Oblasť 3: Dáta a digitalizácia

Nápady a projekty vedúce k využívaniu mestských dát a umelej inteligencie vedúcej napr. k efektívnejšiemu fungovaniu úradov.

Oblasť 4: Životné prostredie a nakladanie s energiami

Nápady a projekty vedúce k popularizácii zlepšenia kvality životného prostredia, triedenia odpadu, cirkulárnej ekonomiky alebo komunitného pestovania potravín. Ďalej potom projekty venujúce sa alternatívnym zdrojom energie, ktoré napomôžu zníženie následkov energetickej krízy alebo ďalším cool projektov z oblasti znižovania nákladov na energie.

Najlepší projekty budú realizované.

Projekt je inšpirovaný modernými inovačnými postupmi, ktoré uplatňujú svetové metropoly a súkromné spoločnosti.

Jeho cieľom je vytvoriť inovatívne riešenie pripravené na rýchlu realizáciu.

Jednotlivé projekty nájdeš na webových stránkach: https://www.nakopniprahu.cz/#o-maratonu