Predstavujeme: Smart City Sweden

Smart City Sweden prepája celosvetové výzvy v oblasti miest so švédskymi riešeniami pre inteligentné a udržateľné mestá. Je podporovaný švédskou vládou a Švédskou energetickou agentúrou a manažovaný IVL, švédskym environmentálnym výskumným inštitútom. Smart City Sweden spolupracuje so sieťou partnerských organizácií, ktorých je viac ako 1200 a môže sa prezentovať 170 referenčnými štúdiami. Organizácia dokáže prepojiť potreby záujemcov s relevantnými spoločnosťami a organizáciami, ktoré vedia dodať riešenia na kľúč. Smart City Sweden vie zabezpečiť výskumných pracovníkov, spoločnosti, dobré príklady a overené prípady z praxe z celého Švédska v oblastiach siahajúcich od kvality ovzdušia až po hospodárenie s vodou. (viac v časti: Zameranie Smart City Sweden)

V septembri 2015 sa lídri 193 krajín dohodli na 17 celosvetových cieľoch pre udržateľný rozvoj. Švédsko je jednou z vedúcich krajín v tejto snahe. V prieskume Organizácie spojených národov v roku 2017 sa Švédsko dostalo na prvú priečku v plnení týchto globálnych cieľov. Ako sa to podarilo? Úspešný príbeh Švédska je založený na snahe o spoluprácu, či už zdola smerom nahor alebo naprieč sektormi, zapájajúc firmy, organizácie a občanov, prepájajúc mestské služby tak, aby sa zvýšila ich energetická efektívnosť a kvalita života.

O švédsky príbeh sa v reportáži zaujímal aj portál Smart Cities Connect, podľa ktorého krajina exceluje aj v ďalších ukazovateľoch. Magazín Forbes považuje Švédsko za najlepšiu krajinu na svete pre podnikanie. Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetové ekonomické fórum severskému štátu takisto prideľujú najvyššie známky od ekonomického rozvoja až po vzdelávanie. Po Silicon Valley má Švédsko najvyšší počet startupov na obyvateľa.

Smart City je jednou z piatich stratégií, ktoré švédska vláda uplatňuje na podporu inovácií. Smart City Sweden sídli v štokholmskej mestskej časti Hammarby Sjöstad, v jednom zo svetovo najznámejších dlhodobo udržateľných miest. Hammarby Sjöstad je mestským živým laboratóriom pre výskumné projekty a takisto exportnou a investičnou platformou pre biznis v piatich oblastiach: smart a obnoviteľné energie v budovách, elektrické vozidlá, autobusy a nákladné autá, recyklačná ekonomika v odpadovom hospodárstve, hospodárenie s vodou a verejné komunikačné nástroje.  Model hospodárenia v tejto štvrti je založený na cyklickom využívaní zdrojov. Systém funguje vďaka prepojenej technológii, ktorá sa zameriava na senzory monitorujúce aktivitu v reálnom čase. Dáta sú využité na vizualizáciu takže obyvatelia domov môžu vidieť výsledky svojho konania a prispôsobiť tomu svoje ďalšie kroky. Zodpovedá to manažérskemu pravidlu: “čo možno zmerať, to možno aj zmeniť“.

Vo Švédsku platí, že vždy sa dá ušetriť viac peňazí keď sú veci prepojené, uvádza sa ďalej v reportáži portálu Smart Cities Connect. Vo Švédsku je čo najväčšie rozšírenie digitalizácie najvyššou prioritou. Cieľom je, aby 95 percent domácností a podnikateľov malo v roku 2020 prístup k internetu s minimálnou kapacitou 100 Mb/s. Švédi sa na to pozerajú ako na rozhodujúci faktor pre celkový úspech v inováciách. Petra Dalunde, prevádzková riaditeľka mestskej ICT Areny vo vedeckom mestečku Kista komentuje túto snahu ako založenú na “15 percent na digitalizácii a z 85 percent na nastavení mysle“. Petra Dalunde vedie inovácie v oblasti 5G sietí a internetu vecí. Tie sa testujú v otvorených priestoroch v najväčšom ICT klastri v Európe a v treťom najväčšom ICT klastri na svete, ktorý prepája priemysel, univerzity a verejnosť.

Jeho založenie iniciovala firma Ericcson, ktorú podporila aj švédska vláda a výsledkom bola nadácia Electrum. V súčasnosti výskum prebieha na 5G sieti, ktorá je v overovacej prevádzke, čo umožňuje jej užívateľom vyvíjať inovácie už na sieti budúcnosti. Aj nápady vo veľmi skorom štádiu sú vítané. ,,Myšlienkou je byť otvorený najviac ako sa dá a podporovaním rôznych scenárov a prípadov podnietiť rôznorodosť a flexibilitu v spoluprácach,“ dodáva Petra Dalunde. Jej tím sa zameral na tému “nebyť nudný“, ktorá pracuje s akceptáciou myslenia “out of the box“. Toto viedlo k projektom ako je 5G bicykel či prvá dodávku tovaru dronom riadeným umelou inteligenciou.

Švédsko napreduje aj v ďalších oblastiach. V prípade energetiky pochádza približne 40 percent elektrickej energie z vodných elektrární a táto forma výroby elektrickej energii sa vo Švédsku uplatňuje už viac ako sto rokov. Okrem toho, že ide o obnoviteľný zdroj energie, vodné elektrárne majú výhodu v tom, že môžu vykrývať energetické špičky, či v niektorých obdobiach znížený výkon veterných alebo solárnych elektrární. Práve tieto má Švédsko v pláne ďalej rozširovať.

Základnou myšlienkou moderného vykurovania v mestských častiach je recyklácia prebytočného tepla, ktoré by sa inak premrhalo. Teplo vytvorené v spaľovniach, elektrárňach, rafinériách a pri rozličných priemyselných procesoch je premenené na horúcu vodu a elektrinu pre rodinné a bytové domy. Táto technológia je podľa Švédov aplikovateľná celosvetovo.

Švédski výrobcovia nákladných automobilov Scania a Volvo sú v popredí vývoja autonómnych vozidiel. Ich testy v súčasnosti pokračujú v reálnych podmienkach. Jazdenie týchto vozidiel v kolónach by mohlo priniesť výrazné úspory paliva.

Hlavnou ideou švédskeho prístupu v oblasti Smart Cities je, že sa prioritne zameriava na digitalizáciu, modernizáciu a inovácie, ale vždy si zachováva duch spolupatričnosti, aby nikto nezostal stáť mimo najaktuálnejšieho diania. Mimo škandinávskych krajín často počuť argument: to je možné iba u nich, s takým prerozdeľovaním peňazí cez dane aké majú. Z časti je to pravda. Daň z príjmu právnických osôb je 22 percent, čo je plus mínus porovnateľné so Slovenskom, avšak zdaňovanie príjmov fyzických osôb ak presiahnu 1,5 násobok priemernej mzdy dosahuje už 56,9 percenta, čo je maximálna možná sadzba. Napriek tomu je škandinávsky systém na človeka orientovaného rozvoja miest inšpiratívny a dokazuje, že je aj životaschopný.

Zameranie Smart City Sweden

 • Kvalita ovzdušia
 • Bioenergetika
 • Obnoviteľné zdroje energie a bio ekonomika
 • Recyklačná ekonomika
 • Digitalizované mestské služby a internet vecí,
 • Vykurovanie mestských štvrtí a chladenie,
 • Ekologický dozor a mestské plánovanie
 • Zelené mestské oblasti
 • Inteligentné budovy
 • Inteligentné siete
 • Inteligentný priemysel
 • Inteligentná mobilita
 • Sanácia pôdy
 • Premena odpadu na energiu
 • Hospodárenie s vodou

 

Zdroj: Smart City Sweden