Volá Londýn

Londýn je megapolí a v kontextu chytrých měst střední Evropy lze spíše hovořit o chytrém státu než městě. Londýn v červnu 2018 publikoval svou strategie chytřejšího Londýna s filosofií, že pokroku lze dosáhnout jen společně (Smarter London Together). I když by se mohlo na první pohled zdát, že se nás Středoevropanů Londýn netýká, že je to jiný svět, opak je pravdou. Britové jsou inspirací pro mnoho procesů podpory inovací na státní úrovni.

Jejich přístup je metodický, soustředí se na propojení technologií s reálnými potřebami města a jeho občanů. Je také otevřený, podporující flexibilitu řešení a invenci především malých a středních firem, ale i samotných občanů.

Již sedm výzev, na kterých nová strategie Londýna staví, ukazuje širší spektrum vnímání konceptu chytrého města řešící tři velká civilizační témata: nerovnost, klimatickou změnu a stárnutí populace. Výzvami jsou aktivní cestování a fyzická aktivita, elektromobilita, dostupné bydlení, digitální dovednosti občanů zahrnující finanční inkluzi a sociální a zdravotní péče řešící osamělost a izolaci, ale i problémy s demencí.

Pro nastavení programů města se Londýn opřel o 5 střednědobých cílů včetně jednotlivých aktivit:

Cíl 1: Více uživatelsky orientovaných služeb

 • Standardy pro navrhování služeb tak, aby v jejich středu byl občan
 • Vývoj nových přístupů k digitální inkluzi Londýňanů s cílem zlepšit přístup k veřejným službám
 • Spuštění Programu občanských inovací (Civic Innovation Challenge) pro podporu inovací technologického sektoru
 • Prozkoumání nových občanských platforem pro zapojování a podporu komunit
 • Podporovat diverzitu technologií pro řešení nerovnosti

Cíl 2: Spustit nový velký program pro městská data

 • Zahájit nový program Londýnského úřadu pro datovou analýzu (London Office for Data Analytics (LODA)) pro podporu sdílení dat a spolupráci
 • Vypracovat celoměstskou cybersecurity strategii pro řešení kyber útoků na firmy, veřejné služby i občany
 • Posílit pravidla s nakládání s daty s cílem posílit důvěru ve využití veřejných dat
 • Podporovat otevřený ekosystém ke zvýšení transparentnosti a inovativnosti

Cíl 3: Konektivita světové úrovně a chytřejší ulice

 • Zahájit nový program Connected London pro koordinaci projektů na konektivitu a 5G
 • Navrhnout pravidla pro nový development s požadavkem na natažení optické sítě až domů
 • Podpořit zavedení pouliční wifi a do veřejných budov pro všechny, co bydlí, pracují či navštěvují Londýn
 • Podporovat novou generaci chytré infrastruktury pomocí veřejných zakázek seskupující inovace do větších celků
 • Podporovat standardizaci technologických řešení pro maximalizaci přínosů

Cíl 4: Podporovat digitální správu a dovednosti

 • Podpořit digitální a datovou správu, aby se veřejné služby otevřely inovacím
 • Navrhnout pravidla pro nový development s požadavkem na natažení optické sítě až domů
 • Rozvíjet digitální znalosti úředníků a občanů podle Strategie Mayor’s Skills for Londoners
 • Podporovat dovednosti v programování a digitální talenty skrze školicí víceletý program již od raného věku
 • Využít role kulturních institucí pro zapojování občanů do digitálního světa

Cíl 5: Zlepšit celoměstskou spolupráci

 • Spustit fungování Londýnského úřadu pro technologie a inovace (LOTI) pro podporu společných schopností a standardů pro budoucí inovace
 • Podporovat inovace ve zdravotnictví a sociální péči (MedTech v NHS) pro zlepšení úrovně péče
 • Rozvíjet nová partnerství s technologickým sektorem a zkoušet nové byznys modely
 • Podporovat lepší digitální služby v metropolitní oblasti Londýna (GLA) pro zvýšení efektivity
 • Spolupracovat s jinými městy ve Spojeném Království i globálně pro sdílení a zavedení věcí, které jinde fungují

Všechny výše uvedené cíle jsou zároveň podpořeny finančními a organizačními nástroji města. Město je koordinátorem aktivit, které mají za cíl přinést inovace do veřejných služeb. Protože je magistrát města samo o sobě uzavřeným ekosystémem, podporuje inovace formou výzev, které cílí na sběr nápadů a finanční podporu těch nejlepších.

Zdroj: City:One