Prvý asfalt s prímesou ohorkov na svete vznikol a bol použitý v Žiari nad Hronom

Dne 27.10.2022 zavŕšili v meste Žiar nad Hronom proces unikátneho projektu ako recyklovať ohorky cigariet. Mesto prišlo s nápadom, že filtre z cigariet, ktoré sú ako odpad zaťažujúce pre životné prostredie, lebo sa dlho rozkladajú, sa dajú po určitom spracovaní na výrobok, využiť ako prímes do asfaltu.

Firma Met-kov vyvinula špeciálny odpadkový kôš na ohorky. Ty firma nakúpila a rozmiestnila po meste. Vyzbierané ohorky poslúžili ako prímes do asfaltu, ktorý bol dne 27.10.2022 umiestnený na prístupovú cestu do Parku Štefana Moysesa. Jedná sa o SVETOVÝ unikát, keďže doteraz to nikde na svete nebolo použité. Do tejto komunikácie bolo použitých 10 mil. ohorkov.

Veríme, že tento pilotný projekt vzbudí záujem aj u iných miest a firiem a cigaretové filtre ako odpad prestanú znečisťovať zem, lebo sa budú zbierať ako surovina. Som hrdý, že tento nápad vznikol v Žiari nad Hronom a my sme tiež účastníkom tohto projektu povedal primátor mesta Peter Antal.