Návrh inteligentného a sebestačného juhoafrického mesta pro 150 000 obyvateľ

Spoločnosť URB odhaľuje návrhy pre projekt THE PARKS. THE PARKS predstavuje najvyšší svetový štandard pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý poskytuje čistý nulový životný štýl pre 150 000 obyvateľov. Mesto bude vyrábať 100 % energie, vody a potravín na mieste, aby sa stalo v plnej miere sebestačným.

Inteligentné mesto s rozlohou 1 700 hektárov je plánované vo východnom regióne Južnej Afriky. Poskytne rôzne centrá so zmiešaným využitím, ako sú obytné, zdravotnícke, turistické, zábavné, maloobchodné a vzdelávacie strediska a 40 000 bytových jednotiek bude rozmiestnených v 12 obytných štvrtiach.

Ekonomika mesta bude automatizovaná a digitálna s väčšinou pracovných miest v zelených technológiách. Počas plánovania, výstavby a prevádzky mesta sa krátkodobo a dlhodobo vytvorí viac ako 40 000 pracovných miest. Mesto sa tak stane meradlom ekonomicky životaschopného trvalo udržateľného rozvoja s pozitívnym príspevkom k zelenému ekonomickému rastu krajiny.

Generálny riaditeľ spoločnosti URB, Baharash Bagherian, ktorý vytvoril návrhy rôznych udržateľných miest vrátane nedávno spustených projektov, ako sú  Xzero,  AlNama,  Nexgen  a mnohé ďalšie, ktoré ešte neboli odhalené, zdôrazňuje dôležitosť THE PARKS ako nového štandardu v udržateľných mestách.

PARKY sú inovatívne naplánované s najvyššími štandardmi udržateľnosti s cieľom vytvoriť komunitu bez áut a jedinečnú destináciu s nulovými emisiami uhlíka. Zelené plochy budú srdcom a tepnami celej zástavby. V centre zástavby sa bude nachádzať unikátny 5 km dlhý multifunkčný zelený chrbát, ktorý bude mat rôzne vetvy živých komunitných parkov, ktoré budú spájať všetky budovy dohromady. Toto odolne mesto prepojí obyvateľov so všetkými uzlami v rámci rozvoja v priebehu niekoľkých minút pešo, na bicykli alebo na elektrických kolobežkách. S viac ako 32 km vyhradených bežeckých, cyklistických pruhov bude THE PARKS tiež poskytovať najekologickejšie a najbezpečnejšie spôsoby aktívnej dopravy.

Hlavné plánovanie rozvoja sa riadilo aj ekológiou. Mesto bude navrhnuté tak, aby zachytávalo, upravovalo a opätovne využívalo vodu a zároveň šetrilo čo najviac z tohto vzácneho zdroja. Plánovanie mesta je vysoko zamerané na maximalizáciu zdravia, wellness a sociálne interakcie. Vytvorí sa tak šťastné prostredie, kde sa obyvatelia stanú správcami komunity.

Zdroj: https://urb.ae/projects/theparks/