Registrácia do kampane Do práce na bicykli 2024 prebieha od Apríla

Táto celonárodná kampaň už organizuje svoj 11. ročník. Jej hlavným cieľom je podpora nemotorovej dopravy, najmä cyklistickej, v mestách. Vyzýva samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické formy dopravy, motivuje zamestnávateľov k budovaniu vhodných zariadení pre zamestnancov, ktorí cestujú do práce na bicykli, a podporuje zamestnancov v používaní aktívnych foriem dopravy pri každodenných cestách do práce.

Registrácia obcí a miest do kampane prebieha od 1. apríla do 29. mája. Organizácie so sídlom v danom meste alebo obci majú možnosť zaregistrovať tímy vo veľkosti 2 až 4 členov do 7. júna. Súťažná časť kampane potrvá od 1. do 30. júna 2024.

V minulom roku sa kampane Do práce na bicykli zúčastnilo viac ako 1 300 firiem a organizácií, ktoré chceli svojim zamestnancom priniesť zaujímavú aktivitu počas pracovného roku a motivovať ich k zdravšiemu životnému štýlu. Taktiež mali príležitosť zistiť, ako cyklistika pozitívne ovplyvňuje pracovné výkony a zdravie zamestnancov.

Cyklodoprava sa zaoberá otázkou, ako sa dostať do práce, školy alebo obchodu, a zohráva dôležitú úlohu v rozvoji mesta alebo obce. Pre zmenu dopravných návykov obyvateľov je kľúčová bezpečná infraštruktúra a integrácia rôznych foriem dopravy tak, aby cyklotrasy v mestách tvorili integrálnu súčasť mestského priestoru.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu