Nový generatívny chatbot AI sa snaží transformovať verejný sektor

AI chatbot6_smart cities_Adobe.jpg

Chatbot je navrhnutý na základe modelov expertnej domény, ktoré majú jedinečný prístup k vládnym databázam a generujú odpovede a vysvetlenia.