Zmodernizované bezplatné wifi pripojenie v meste Púchov

Mesto Púchov začalo s digitálnou modernizáciou už v roku 2020, kedy boli v rámci projektu WiFi4EU, z grantov EÚ, uvedené do prevádzky WiFi-Free zóny, ktorých bolo v rôznych lokalitách mesta inštalovaných jedenásť. V máji roku 2022 bol mestu Púchov schválený ďalší projekt v rámci výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – WiFi pre Teba II.: „WiFi pre mesto Púchov“. Na verejných priestranstvách v meste bolo nainštalovaných ďalších 11 nových externých prístupových bodov na bezplatné pripojenie sa k WiFi sieti. Udržateľnosť projektu WiFi4EU bola stanovená na 3 roky, preto v roku 2023 skončila zároveň s licenciou na prevádzku dodaných WiFi zariadení.

Z vlastných finančných zdrojov zmodernizovalo Mesto Púchov prístupové body bezplatného WiFi pripojenia v meste na novú technológiu Wi-Fi 6, pričom rozšírilo toto pripojenie do ďalších lokalít, konkrétne pri autobusových nástupištiach Conti sever, pri OC Tesco, na uliciach 1. mája (Klenoty) a Komenského (Jednota C). V súčasnosti je pripojenie dostupné na mnohých autobusových nástupištiach v meste vrátane železničnej stanice, na Amfiteátri Ilonka, v Europarku, ako aj v uliciach mesta, kde sa pravidelne konajú kultúrno-spoločenské podujatia a, samozrejme, nevynechali sa ani budovy v majetku Mesta Púchov – Mestský úrad Púchov, Divadlo Púchov, SOV, CVČ Včielka, športoviská MŠK Púchov, s.r.o., Župný dom, Malý župný dom, letné kúpalisko a mestská tržnica.

O modernizácii hovorí bližšie viceprimátor Peter Bílik: „Myslím si, že bezplatná WiFi je základ SMART mesta, okrem toho, že poskytuje priamy prístup k informáciám, komunikácii, podporuje bezpečnosť a jednoznačne zvyšuje aj atraktivitu mesta. Preto som rád, že rozširujeme a modernizujeme túto službu primárne pre občanov nášho mesta, pretože možnosť pripojiť sa študentom, dôchodcom, návštevníkom, či už v mestských budovách, námestiach, knižnici alebo verejne prístupných miestach, považujem za samozrejmosť a myslím si, že aj Púchovčania už boli na tento mestský benefit zvyknutí.“

Úspešný projekt WiFi4EU bol plne financovaný z grantu EÚ, ktorého výška dosiahla 15 000 eur a zastrešila tak celkovú realizáciu projektu, aj vďaka už v tom čase vybudovanej sieti kamerového systému v Púchove.

Na pripomenutie, v roku 2022 pribudlo 11 nových prístupových bodov v lokalitách pri autobusových zastávkach pri Pošte 1, NsP Zdravie, križovatke ulíc Okružná a Pod Zábrehom (na Zábreh), futbalovom štadióne, kruhovom objazde na Nimnickej ceste pri cyklotrase, a tiež na verejných priestranstvách pri Mestskej tržnici, ZUŠ, parkovisku Rožák, Divadle Púchov, hasičskej zbrojnici a pred Mestským úradom Púchov. Celkové náklady projektu boli 14 580,00 eur.

A ako vníma modernizáciu bezplatného digitálneho pripojenia pre všetkých obyvateľov či turistov v meste primátorka Katarína Heneková? „Teším sa rozširovaniu bezplatných WiFi prístupov pre občanov v rámci mesta. V súčasnom období, kedy ,je všetko na webe´ je takáto služba nevyhnutnosťou a ja sa som rada, že sa podarilo z vlastných zdrojov, a vďaka skvelým kolegom z oblasti IT, zabezpečiť rozšírenie internetu na ďalšie časti mesta, ktoré doposiaľ neboli pokryté. Ďakujem a verím, že v tejto činnosti budeme pokračovať aj v ďalšom období.“

Mesto Púchov sa zvýšením dostupnosti bezplatného internetu v časoch silnejúcej informatizácie spoločnosti, snaží aj takýmto spôsobom vytvárať podmienky pre zlepšenie kvality a atraktívnosti života pre svojich obyvateľov a návštevníkov mesta.

 

ZMODERNIZOVANÉ BEZPLATNÉ WIFI PRIPOJENIE V MESTE

Zdroj: https://www.puchov.sk/zmodernizovane-bezplatne-wifi-pripojenie-v-meste-oznam/mid/408320/.html#m_408320