Revúca hľadá inšpiráciu v klube inteligentných miest

Mesto Revúca

Energetika, inovácie, ekológia i turistický ruch – to sú oblasti, na ktoré sa chce pri svojom rozvoji zamerať mesto Revúca. Inšpiráciu sa rozhodlo hľadať v komunite rovnako zmýšľajúcich. Od členstva v Smart Cities Klube si sľubuje prístup k overeným postupom, inovatívnym nápadom i k praktickej pomoci.

„Potrebujeme sa viac sústrediť na inteligentné riešenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť nadchádzajúce ťažké obdobie,“ vysvetľuje primátor Revúcej Július Buchta dôvody, pre ktoré gemerské mesto vstúpilo do Smart Cities Klubu.

Hlavná je výmena informácií

Za hlavnú výhodu členstva považuje prístup k vedomostnej báze, ktorú klub postupne buduje. „Informácie sú dôležité. Takto máme možnosť dozvedieť sa, ako konkrétne výzvy riešia napríklad vo Švédsku či Nórsku, no môžeme sa poučiť aj z fungujúcich projektov v iných mestách na Slovensku a preniesť niečo z toho aj k nám do Revúcej,“ hovorí primátor. „Veľký prínos vidím najmä v súčinnosti všetkých členov pri výmene informácií a skúseností. Aj to nám pomôže pri rozhodovaní, akým smerom sa bude Revúca uberať,“ dodáva.

Napriek tomu, že 11-tisícová Revúca nepatrí medzi najväčšie mestá na Slovensku, v oblasti smart riešení nie je žiadny nováčik. Už dnes v meste funguje napríklad inteligentný systém osvetlenia. Jednotlivé svetelné body navzájom komunikujú, dajú sa nastaviť tak, aby sa zapínali a vypínali podľa intenzity prírodného svetla a automaticky informujú napríklad o poškodení. „Ako malé mesto možno nemáme rovnaké ciele v oblasti smart technológií ako tie veľké, napríklad v oblasti parkovania, no chceme sa sústrediť na riešenia, ktoré pomáhajú samosprávam s podobným profilom,“ hovorí primátor.

Tri priority

Okresné mesto na Gemeri vidí svoje priority na najbližšie obdobie najmä v oblasti energetiky, konkrétne pri budovaní energetickej stability a vytváraní dlhodobej energetickej stratégie. Smart riešenia na zlepšenie efektivity bude hľadať aj v oblasti odpadového hospodárstva či v oblasti turistického ruchu, konkrétne pri riešení cykloturistiky.

„Mestá, združené v Smart Cities Klube, už majú spoločne za sebou množstvo projektov. Vedia, v čom boli najväčšie úskalia, na čo sa treba sústrediť a i to, čo by dnes urobili inak. K všetkým týmto neoceniteľným skúsenostiam – a nielen k nim – teraz získa prístup aj Revúca. Zároveň sa tešíme, že s novým členom príde do klubu nová energia a jedinečné vlastné skúsenosti, ktoré zase pomôžu iným mestám,“ hovorí predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.

Široká vedomostná základňa

Združenie inteligentných miest vzniklo ako prirodzené vyústenie viac ako 20-ročnej spolupráce so samosprávami na Slovensku. Cieľom Smart Cities Klubu je sústrediť skúsenosti a odborné zázemie v oblasti inteligentných riešení a vybudovať vedomostnú základňu, ktorá pomôže členským mestám preskočiť fázu pokusov a omylov a využívať praxou overené postupy. Klub na Slovensku združuje krajské metropoly ako sú Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice či Prešov, ako aj okresné mestá od Senice po Michalovce. Plnohodnotným členom je i Banskobystrický samosprávny kraj.

Okrem sprostredkovania skúseností a prepájania členov sa Smart Cities Klub venuje najmä rôznym formám vzdelávania. Na konferenciách a workshopoch sa preberajú najnovšie poznatky a klub ponúka členom i metodické vedenie.

K tomu napomáhajú nielen domáci odborníci, ale i intenzívna spolupráca s expertmi a partnermi v rámci širokej cezhraničnej siete. SCK si vymieňa skúsenosti s nórskou sieťou Smart Cities Norway Network, ale i ďalšími organizáciami vo Švédsku, Dánsku či Holandsku. Aj vďaka spolupráci s veľvyslanectvami jednotlivých krajín organizuje pre svojich členov intenzívne študijné pobyty, na ktorých môžu predstavitelia slovenských miest načerpať inšpiráciu z konkrétnych príkladov z praxe v zahraničí. Takzvanú Letnú školu Smart Cities organizuje klub pre svojich členov každý rok už viac ako desaťročie.