Slovenská komunita inteligentných miest sa rozšíri o dve Bystrice

Jedna je mestskou časťou, kým tá druhá okresným mestom. Záhorskú a Považskú však okrem rovnakej časti názvu spája ešte jedno: obe Bystrice chcú byť pre svojich obyvateľov ešte lepším miestom na život. Pomôcť im v tom má aj členstvo v združení inteligentných miest.

„V rámci členstva v Smart Cities Klube by sme radi získali nové nápady a inšpirácie na lepšie, modernejšie a efektívnejšie riešenia činností, ktoré mesto denne zabezpečuje,“ objasňuje motiváciu zapojiť sa do činnosti klubu Michal Hamar, prednosta mestského úradu v Považskej Bystrici.

Inovatívne riešenia chce svojim obyvateľom dopriať aj Záhorská Bystrica. „Sme moderná, rýchlo sa rozvíjajúca mestská časť Bratislavy. Naším primárnym cieľom je zvýšiť komfort bývania pre našich obyvateľov,“ vysvetľuje starosta Jozef Krúpa.

Vysoké očakávania

Mesto na Považí i mestská časť na západnom okraji slovenskej metropoly pritom nie sú v oblasti smart riešení žiadni nováčikovia. „Prvý krok sme urobili pred šiestimi rokmi, keď sme pre obyvateľov zaviedli aplikáciu Správy o meste,“ hovorí starosta Jozef Krúpa.

Podobnú aktivitu má za sebou aj Považská Bystrica, kde navyše spomínanú aplikáciu plánujú v najbližšej dobe ešte rozšíriť. Okrem toho chce považskobystrická radnica zlepšiť informovanosť a komunikáciu s občanmi a ponúknuť im viac spôsobov, ako si vybaviť každodenné záležitosti. „Popri rozšírení aplikácie SOM pripravujeme aj zásadnú zmenu webového sídla mesta,“ informuje prednosta.

Považská Bystrica má už za sebou aj úspešné spustenie služby zdieľaných bicyklov a za parkovanie môžu domáci i návštevníci zaplatiť cez mestskú aplikáciu. Z pohľadu ďalšieho rozvíjania digitalizácie je dôležitým krokom zavedenie mapového portálu pre správu majetku mesta a jeho neustále aktualizovanie a dopĺňanie. „Mesto má záujem napríklad aj o ďalšie využitie smart aplikácií pri správe majetku mesta či v oblasti energetiky. Očakávame, že nám inteligentné riešenia pomôžu aj v oblasti úspor či zvýšenia príjmov mesta, napríklad pri zefektívnení vymáhania pohľadávok,“ rozvíja plány prednosta Hamar.

Považská Bystrica by rada pokročila aj pri rozvíjaní cyklodopravy a budovaní zariadení turistického ruchu. „V zavádzaní smart riešení chceme pokračovať oveľa intenzívnejšie a preto sme vstúpili do Smart Cities Klubu,“ hovorí prednosta Michal Hamar.

Považská Bystrica - Slovakia.travel

Podobnou motiváciou sa netají ani Záhorská Bystrica. „V súčasnosti hľadáme napríklad nové možnosti bezpečných cyklotrás pre deti do školy a veríme, že členstvo v Smart Cities Klub bude pre nás inšpiráciou v oblasti cyklodopravy. Sme prvou a zatiaľ jedinou bratislavskou mestskou časťou zapojenou do tohto klubu, preto by sme sa radi stali aj sprostredkovateľom informácií medzi smart komunitou a ostatnými mestskými časťami,“ hovorí starosta Jozef Krúpa.

Nehnuteľnosti - Záhorská Bystrica

Bohaté skúsenosti

Obe samosprávy sú v združení vítané. „Veľmi sa teším, že naše rady rozšíria aj Záhorská Bystrica a Považská Bystrica. Noví členovia prinesú množstvo neoceniteľných skúseností, inšpirácií a podnetov na zlepšovanie. Zároveň verím, že obe obce v Smart Cities Klube nájdu odpovede na svoje otázky, riešenia na svoje výzvy a vždy ochotných partnerov pre svoje projekty,“ hovorí predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.

Novým členom môže združenie smart miest ponúknuť skúsenosti z viac ako dvadsaťročnej spolupráce so samosprávami. Klub združuje odborné zázemie v oblasti inteligentných technológií a buduje vedomostnú základňu, ktorá členským samosprávam ponúka najlepšie riešenia, preverené praxou.

Smart Cities Klub na Slovensku spája samosprávy rôznych veľkostí – od samosprávnych krajov, cez veľké krajské mestá, okresné centrá až po menšie mestečká či dokonca mestské časti veľkých metropol.

Okrem platformy na výmenu skúseností sa klub sústredí na vzdelávacie činnosti. Na konferenciách a workshopoch predstavuje najnovšie poznatky z praxe a odborníci združenia ponúkajú aj metodické vedenie.

Popri vlastných expertoch sa klub opiera aj o intenzívnu spoluprácu s odborníkmi a partnermi zo zahraničia. Klub má bohaté kontakty v oblasti rozvoja smart obcí v Nórsku, Holandsku, Švédsku i Dánsku. Aj v spolupráci s veľvyslanectvami jednotlivých krajín organizuje pre svojich členov intenzívne študijné pobyty, ktoré im umožnia pretaviť to najlepšie, čo funguje vo svete, do praxe i na Slovensku.