Slovensko na ceste k Smart Cities – 3. ročník

Dňa 22.2.2017 sa konal tretí ročník konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities. Konferenciu organizoval Smart Cities klub v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Ministerstvom hospodárstva SR.