Kompletný videozáznam z konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities

zdroj: FB stránka Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Záznam 1/4

Záznam 2/4

Záznam 3/4

Záznam 4/4