Smart City Norway Network a slovenský Smart Cities klub podpísali Memorandum o spolupráci

Smart City Norway Network a slovenský Smart Cities klub podpísali Memorandum o spolupráci. Spoluprácu iniciovalo stretnutie počas seminára „Budovanie inteligentnejších miest“ organizovaného Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Nórsku v spolupráci s Konfederáciou nórskych podnikov dňa 4. júna 2018 pri príležitosti štátnej návštevy jeho Excelencie Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

– Veríme, že naše siete budú mať prospech z partnerstva, v ktorom sa skúsenosti a technológie zdieľajú cez hranice, hovorí Terje Christensen, výkonný riaditeľ Smart Cities Norway. Už pracujeme na našich prvých spoločných projektoch, ktoré budú prínosom pre mestá na Slovensku, ako aj pre mestá a ďalších partnerov v Nórsku, hovorí pán Terje Christensen.

– Vidíme veľký potenciál v spoločných projektoch medzi slovenskými a nórskymi mestami, ktoré sa zamerajú na prenos vedomostí, zdieľanie osvedčených postupov, vzdelávanie pracovníkov miest, ale aj špecifické inovatívne projekty v oblasti inteligentných miest a adaptácie na klimatické zmeny a ktoré využijú rozsiahle nórske znalosti a technológie, hovorí pán Miloslav Jurík, predseda Smart Cities klubu.

O SMART CITIES NORWAY NETWORK

Smart Cities Norway Network je najväčšia sieť svojho druhu v Nórsku. Sieť má členov z občianskej spoločnosti, komunálu, začínajúcich podnikov – starupov, výskumu, firiem a vládnych agentúr.
150 členov tvoria mestá, obce a podniky z rôznych priemyselných odvetví, ako napríklad IT/tech, stavebníctvo, architektúra, urbanizmus, klíma a životné prostredie a ďalšie, ktoré sa zaviazali k inteligentnému a trvalo udržateľnému mestskému rozvoju.
Cieľom siete je byť akcelerátorom, ktorý pomôže nórskym mestám a obciam byť vnímaní ako vlajkové lode pri rozvoji inteligentných, a udržateľných miest a miest dobrých pre život.

www.smartebyernorge.no/nettverk

Otvorené údaje sú nevyhnutné na zabezpečenie dobrého ekosystému pre vznik dobrých a účinných digitálnych riešení pre každodenné výzvy v rôznych odvetviach. Preto sme spolu s členmi siete vytvorili iniciatívu pre dohodu Smartby o otvorených údajoch.

www.smartebyernorge.no/smartbyavtalen

Smarte Byer Norge AS je konzultačná a poradenská spoločnosť v meste Oslo v Nórsku. Naším poslaním je pomôcť urýchliť rozvoj inteligentných miest v Nórsku. Veríme, že znalosti sa stávajú cennejšie, keď sú zdieľané, a že zaujímavé veci vznikajú, pokiaľ spolupracujú ľudia z rôznych oblastí.

Ako poradenskú spoločnosť ponúkame služby pre verejné orgány (mestá, obce, regióny, štátne agentúry), spoločnosti, výskumné ústavy a akademické obce, mimovládne organizácie a iné. Medzi naše služby patrí organizovanie inovačných podujatí pre obce – napr. hackaton a ideaton. Ponúkame tiež kurzy pre inteligentné mestá a stratégie a technické poradenstvo v oblasti otvorených údajov.

www.smartebyernorge.no

O SMART CITIES KLUBE

Smart Cities klub je originálnou neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City na Slovensku. Smart Cities klub sa bol inšpirovaný viac ako 20-ročnou spoluprácou s mestami na Slovensku a viac ako 10-ročnou spoluprácou so škandinávskymi partnermi. Poslaním Smart Cities klubu je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov.

www.smartcitiesklub.sk