Slovensko na ceste k Smart Cities na bicykli…

Ak platí, že učiť sa treba od najlepších, tak v prípade Smart cities s dôrazom na Smart mobilitu je dobrým príkladom Holandsko. Skúsenosti z tejto krajiny dokazujú, že cyklistika v kombinácii s dobre fungujúcou verejnou dopravou, dokáže pretvoriť charakter mesta na lepšie organizované, ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, s vyššou kvalitou života. Holandsko má mnoho skúseností v oblasti Smart Cities, ktorými sa môže inšpirovať aj Slovensko.

Práve preto Smart Cities klub organizuje 4. októbra v Trnave workshop “Slovensko na ceste k Smart Cities na bicykli…“ Zúčastní sa ho aj primátor Trnavy Peter Bročka, ktorý je fanúšikom cyklistiky a do práce dochádza na bicykli. Workshop sa začne jazdou po trnavských cyklistických chodníkoch a po návrate na radnicu dostane ako prvý slovo veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku Henk Cor van der Kwast.

Holandské príklady osvedčené v praxi a inovatívne riešenia pre rozvoj a podporu udržateľnej dopravy v mestách rozoberú Lior Steinberg a Jorn Wemmenhove z rotterdamskej spoločnosti Happy Mobility/Humankind a Miloslav Jurík, predseda slovenského Smart Cities klubu. Príspevky L. Steinberga a J. Wemmenhoveho budú vychádzať zo skúsenosti z Rotterdamu, mesta, ktoré v roku 2004 stratilo pozíciu najväčšieho svetového prístavu a prešlo výraznými vnútornými zmenami.

Praktickou časťou workshopu bude práca v skupinách so zadaním: “Rozvoj cyklodopravy ako súčasť inteligentných miest“ a následná diskusia o jednotlivých návrhoch. Workshopu sa zúčastnia primátori a odborní pracovníci nasledujúcich miest: Trnava, Žiar nad Hronom, Michalovce, Hlohovec, Brezno, Banská Bystrica a Nové Zámky.

Organizáciu workshopu podporila Nadácia Ministerstva hospodárstva SR ako súčasť projektu Slovensko na ceste k Smart Cities. Partnerom workshopu je Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR, mesto Trnava a Cyklokoalícia.