Správne navrhnutá cyklistická infraštruktúra zvyšuje atraktivitu prostredia

Viete, prečo sú cyklotrasy v Holandsku červené? Myslíte, že sa dá navrhnúť kruhový objazd, v ktorom by spolu dokázali efektívne a najmä bezpečne fungovať bicykle s automobilmi? A zaujíma vás, či si cyklisti vyberú skôr kratšiu alebo krajšiu trasu?

Aj odpovede na tieto otázky sa dozvedeli účastníci online workshopu „Projektovanie cyklistického mesta“, ktorý organizoval slovenský Smart Cities Klub v spolupráci s holandskou organizáciou Humankind. Išlo už o druhý diel vzdelávacej aktivity, ktorá je súčasťou slovenskej verzie úspešného e-learningového kurzu o mestskej mobilite. Ten je už dostupný bezplatne online pre všetkých záujemcov, úspešní absolventi sa  navyše môžu zapojiť do súťaže o unikátny bambusový bicykel.

Netreba vymýšľať už vymyslené

„Tento projekt má veľký zmysel a  verím, že bude dlhé roky slúžiť nielen začínajúcim projektantom, ale i tým, ktorí už majú skúsenosti s projektovaním ciest a chcú sa naučiť viac o navrhovaní cyklotrás a infraštruktúry holandským spôsobom,“ hovorí Miloslav Jurík, predseda Smart Cities Klubu.

Druhý webinár sa zameral na konkrétnu aplikáciu dizajnových princípov. Bezpečnosť, súdržnosť, pohodlie, priamosť a atraktivita cyklotrás, to sú zásady, ktorých sa držia v Holandsku, no ktoré možno uplatniť aj na Slovensku.

„Pri automobilovej doprave sme v podstate na celom svete dospeli k nejakým štandardom. Ak sa veziete niekde na letisko alebo po diaľnici, alebo sa pozeráte na semafory, je to v zásade všade to isté. Vyzerá to, akoby to navrhoval ten istý človek. Pri bicyklovaní to neplatí. Každý štát má vlastné pravidlá. To je problém. Tým, že vymýšľame to, čo už bolo vymyslené, strácame strašne veľa času,“ vysvetlil Lior Steinberg z organizácie Humankind.

Ako projektant, ktorý pomáha mestám rozširovať vnímanie funkčnosti a plánovať mestské priestory tak, aby robili ľuďom radosť, si myslí, že je čas aj na štandardizáciu cyklodopravy. Ako vzor môže poslúžiť práve Holandsko; podľa Steinberga nie je mestské a cyklistické plánovanie len o infraštruktúre, ale malo by prinášať najmä kvalitu života.

Z pohľadu cyklistu

Spolu s kolegom Georgeom Liu, zakladateľom Cycling Research Review, účastníkom webinára základné princípy projektovania ukázali tak, ako ich vnímajú ľudia priamo na ceste. Na videách z pohľadu cyklistu predviedli, prečo sú napríklad pre bezpečnosť  dôležité obrubníky s miernejším sklonom – v Holandsku až 40 % nehôd cyklistov nezaviní druhá osoba – alebo prečo je výhodné navrhovať cyklokrižovatky, ktoré nemajú pravé uhly.

Dôležité je, aby infraštruktúra bola konzistentná a jasne odlíšená od zvyšnej premávky. V Holandsku sú preto cyklotrasy červené, na miestach, kde rovnakú cestu využívajú aj automobily, je farba iná. Cyklista tak hneď vidí, kde má zvýšiť pozornosť a kde má cestu pre seba. Cyklocesty sa robia priamo z červeného asfaltu, znižuje sa tak náročnosť údržby, farba nebledne a netreba ju každých pár rokov obnovovať.

Dôležitým princípom, ktorý treba brať pri návrhu do úvahy, je aj psychológia – ako cyklisti cestu vnímajú. Holandskí experti ukázali dve paralelné cesty, vedúce k rovnakému cieľu. Väčšina ľudí uprednostnila dlhšiu trasu popri vode a stromoch a čiastočne chránenú budovami pred kratšou jazdou popri hlavnej ceste.

Sériu webinárov zavŕši jej tretia časť 19. októbra. Zameria sa na to, ako osvedčené riešenia z Holandska preniesť do slovenských miest a prispôsobiť ich špecifickým podmienkam. Diskutovať bude možno aj s projektantmi, ktorí navrhovali napríklad niektoré cyklotrasy v Bratislave. Záznamy zo všetkých častí webinárov sú súčasťou e-learningového kurzu. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EIT Urban Mobility.