V září se v Brně dozvíte trendy v závádění inovací do samospráv

Od 20. do 22. září 2022 na brněnském výstavišti se zástupci měst, obcí a krajů i aktivní veřejnosti dozvědí: Jak na změnu klimatu v kontextu energetické krize; Autonomní mobility v blízké budoucnosti; Profesionalizace a uživatelsky zaměřené služby samospráv. Letošní ročník bude rozšířen o první ročník veletrhu FUTURE MOBILITY a konferenci Urban Mobility Days, kterou bude Brno hostit při příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU.

Odborný program je rozdělen do tří bloků, kde budou jednotlivý představitelé sdělovat novinky a trendy, zkušenosti ideálně ve formě use cases včetně panelových diskusí na daná klíčová témata.

Úterý 20. září od 13 hodin_Urbis Innovation – Autonomní mobilita v blízké budoucnosti
Tématem tohoto bloku a i již blízké budoucnosti je inovativní problematika dopravy, ať již hromadné nebo individuální a také samozřejmě logistiky. V rámci tohoto bloku zjistíte, na co je nutné se v rámci autonomní mobility a logistiky připravit, co je možné realizovat nyní a jaké jsou zkušenosti.

Středa 21. září od 13 hodin_Urbis Environment – Změna klimatu v kontextu energetické krize
Téma tohoto bloku je zaměřeno na aktuální výzvu samosprávách, jak mají reagovat na vysoké ceny energií. V rámci tohoto bloku zjistíte postupy jiných samospráv, kde šetřit a jak se mohou stát co nejméně závislými a energeticky udržitelnými s neutrální uhlíkovou stopou. Jaké správné adaptační opatření zavádět v samosprávách v reakci na změnu klimatu, odstraňování teplotních ostrovů a zachování diverzity přírody.

Čtvrtek 22. září od 9.30 hodin Urbis Management –  Profesionalizace a uživatelsky zaměřené služby samospráv
Tématem tohoto bloku je, jak docílit co největší profesionalizace samospráv a zkvalitňování služeb. V rámci tohoto bloku zjistíte zkušenosti jiných samospráv, jak postupu v rámci optimalizace a zlepšování procesů, jaké inovativní prvky zavádějí, čeho by se vyvarovali a co by ostatním doporučili.

Středeční dopoledne bude věnováno současným trendům a výzvám městské inteligentní mobility. Poslední den připadá na Evropský den čisté mobility, kdy je připraven program pro širokou veřejnost a především seznámení s bezemisními a nízkoemisními dopravními prostředky a přepravními systémy pro budoucnost založenými na alternativních pohonech, preferenci hromadné dopravy, sdílení a digitalizaci.

URBIS SMART CITY FAIR i FUTURE MOBILITY mají pak svou výstavní část v pavilonu A, na venkovních plochách bude instalováno Demo City, kde budou probíhat praktické ukázky. Po výstavišti se budou pohybovat i prototypy autonomních vozidel. V Demo City budou k vidění cargo kola jako nosiče zařízení a strojů pro údržbu například městského mobiliáře nebo distribuci zboží. Tyto exponáty reagují na rozvíjející se trend redukce automobilů v centrech měst.

Partnerem URBIS SMART CITIY FAIR je mimo jiné za slovenskou stranu SMART CITIES KLUB, proto mají členové SMART CITIES KLUBU vstupné zdarma.

Více aktuálních informací na http://www.smartcityfair.cz

ZDROJ: https://www.bvv.cz/urbis/