Archív pre zančku: inovácie

Najnižšia cena môže zabíjať inovácie. Mestá diskutovali o modernom obstarávaní

O inovatívne nápady v slovenských mestách nie je núdza, v praxi však narážajú na rôzne prekážky. Limitujúcim faktorom pri zavádzaní jedinečných riešení s dôrazom na kvalitu je často i verejné obstarávanie. Tradičné postupy nezohľadňujú osobitné podmienky, čo vedie k predlžovaniu investičného a projektového cyklu. Čítať ďalej