Trnava organizuje urbanistickú súťaž, ktorá určí pravidlá rozvoja novej mestskej štvrte

Mesto Trnava pripravuje medzinárodnú urbanistickú súťaž, ktorá má definovať ďalší vývoj rozsiahleho územia od zeleného pásu na sídlisku Družba až po východný obchvat. V jeho juhozápadnom rohu v súčasnosti vzniká nová časť Prúdy a aj zvyšok územia je v územnom pláne už desaťročia dlhodobo definovaný ako rezerva na rozširovanie mesta. Dá sa očakávať, že najbližšie roky prinesú rozvoj tejto lokality, ktorá zatiaľ na mape mesta pôsobí ako chýbajúci dielik skladačky. Samospráva chce podmienky jej budovania definovať v novom územnom pláne, ktorý vznikne na základe víťazného návrhu v súťaži.

Výsledkom má byť kvalitný priestor

Riešené územie s rozlohou 160 hektárov – zhruba dvaapolkrát väčšie než historické centrum Trnavy – upravujú aktuálne regulatívy územného plánu, nie sú však natoľko podrobné, aby bolo možné reagovať na každú situáciu.
„Realita je taká, že mestá dobiehajú developerov a snažia sa na nich reagovať. Chceme to otočiť a byť krok pred nimi – mesto bude dávať noty, ako budú môcť v danom území postupovať, aby výsledok zodpovedal celkovej vízii až do nevyhnutných podrobností,“ vysvetľuje Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií (OÚRaK) Mestského úradu v Trnave. „Rozhodli sme sa pripraviť komplexný urbanistický návrh, aby sme mali stanovenú víziu a smerovanie. Spolu s konkrétnymi princípmi a regulatívmi budeme môcť vytvoriť účinnú protiváhu voči nežiaducim javom, akým je napríklad neriadený či divoký development,“ dopĺňa.
Podľa mestskej architektky Márie Dida z OÚRaK by v praxi jednotliví investori na svojich plochách realizovali výstavbu síce v rámci platných všeobecných regulatívov, no bez ohľadu na to, čo a ako sa stavia na susedných pozemkoch. V záujme kvalitného urbanistického rozvoja mesta preto trnavská samospráva preberá iniciatívu.

V tejto lokalite sa už desaťročia ráta s rozšírením mesta. Samospráva chce včas reagovať definovaním podmienok jej rozvoja.

Začne sa parkom 

Nová lokalita sa bude rozvíjať pozvoľna v najbližších desaťročiach. Hneď v úvodnej fáze má však v tomto území vzniknúť jeden z rozsiahlych parkov, ktoré mesto plánuje v každej mestskej časti.
„Naším cieľom je vytvoriť tu lesopark celomestského významu so silnou ekostabilitou a udržateľnou biodiverzitou. Rozlohou sa bude blížiť historickému centru Trnavy,“ upresňuje M. Dida.

Súťaž, aká v Trnave ešte nebola

Základom budúcej regulácie lokality bude víťazný návrh, ktorý v súťaži vyberie odborná porota s medzinárodným zastúpením. Zároveň pôjde o prvú medzinárodnú urbanistickú súťaž v histórii Trnavy.
„Neznamená to, že by sa ateliér zo Slovenska nemohol zúčastniť alebo vyhrať. Rozšírením súťaže o zahraničie však získame vyššiu kvalitu a pestrosť návrhov obohatenú o skúsenosti etablovaných tímov,“ hovorí vedúci OÚRaK.

Súťaž bude dvojkolová, prvé kolo mesto vyhlási koncom apríla. Účastníci budú mať tri mesiace na spracovanie návrhov podľa voľnejšieho zadania, v polovici augusta porota vyberie niekoľko najlepších, ktoré spripomienkuje. Na základe spätnej väzby a prehĺbeného zadania vypracujú súťažiaci svoje finálne návrhy.

Zadanie súťaže vznikne na základe intenzívneho trojmesačného dialógu mesta s odbornou verejnosťou. Začal sa už tento týždeň odbornou diskusiou s názvom Veľký obraz – Big PictureV stredu 8. februára 2023 zástupcovia mesta a zainteresovaných strán v Malom Berlíne hovorili o charaktere Trnavy v jej dnešnej podobe a definovali východiská a vízie jej rozvoja v riešenom území. Nasledovať budú ďalšie odborné workshopy zamerané na rôznorodé témy mestotvorby.

Odborné diskusie prispejú k tvorbe kvalitného zadania medzinárodnej urbanistickej súťaže. Jeho súčasťou budú napríklad požiadavky na typy a množstvo občianskeho vybavenia (školské zariadenia, športoviská, detské ihriská a podobne), vodné prvky, plochy zelene, typy komunikácií či definovanie vhodného počtu budúcich obyvateľov lokality.

Záujemcovia z radov širokej verejnosti si budú môcť pozrieť videozáznamy diskusií spolu so zápismi zo stretnutí, ktoré budú v záujme maximálnej transparentnosti celého procesu zverejnené na webstránke mesta trnava.sk.


Príkladom dobrej praxe je územný plán novej štvrte Oberbillwerder v Hamburgu, ktorý je tiež výsledkom medzinárodnej urbanistickej súťaže.

Vyhlásenie urbanistickej súťaže pripravuje samospráva v spolupráci s ateliérom 2021, ktorý má na Slovensku s organizovaním architektonických súťaží najviac skúseností.
„Chceme priniesť kvalitne pripravenú súťaž, ktorá pritiahne tých najlepších. Je v záujme mesta a jeho obyvateľov, aby tento veľký a dlhodobý projekt, ktorý má mať prvotriedny výsledok, prešiel špičkovým procesom. V dialógu, transparentne a profesionálne,“ uzatvára Ondrej Horváth.

Bližšiu podobu novej mestskej štvrte spoznáme už koncom tohto roka.

Vizualizácie nemeckého projektu Oberbillwerder, ktorý je rozsahom a procesom veľmi podobný

 

Zdroj: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnava-organizuje-urbanisticku-sutaz-ktora-urci-pravidla-rozvoja-novej-mestskej-stvrteTrnava organizuje urbanistickú súťaž, ktorá určí pravidlá rozvoja novej mestskej štvrte | Trnava