V smart mestách netreba manuál

„Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať“
Albert Einstein

Prečo sa v niektorých mestách dobre žije a v iných nie? V niektorých mestách sa cítime dobre ako návštevníci a chceme sa tam vrátiť, v niektorých pociťujeme stres a nepohodu a cez niektoré iba prejdeme a ostane nám na ne iba hmlistá spomienka. Prečo o niektorých mestách hovoria ich obyvatelia s hrdosťou a na iné obyvatelia nadávajú? V niektorých mestách máme pocit, že sa rozvíjajú s ľahkosťou a v niektorých ide všetko ťažkopádne a najčastejšie počujeme slovné spojenie: „Tu u nás sa to nedá..“

 

Sú mestá, ktoré nakúpia technológie a nie sú Smart, kým v iných sa moderné technológie stávajú súčasťou života obyvateľov, ľudia ich prijímajú ľahko, veria, že im uľahčujú život, že sú pre nich prínosom. Ako byť dobrým mestom – tým, ktoré si ľudia obľúbili, chcú tam žiť a podporujú ho? V čom je rozdiel?

Časť odborníkov povie, že je to o veľkosti rozpočtu, iní, že to súvisí so vzdelanosťou obyvateľov, ďalší, že to súvisí s výhodnou geografickou polohou, ktorú niektoré mestá majú…

A potom sú tu mestá, ktoré nehľadajú vonkajšie príčiny úspechu. Hodnotu mesta a kvalitu života v ňom pomeriavajú komunikáciou mesta – jeho vedenia, jeho úradu – s jeho obyvateľmi. Na prvé miesto dávajú kvalitu vzťahov.

A tak je to aj s inteligentnými mestami – ľudia vedia rozpoznať, či sa mesto reálne mení, alebo či sú svedkami pokusu o marketingové aktivity, za ktorými neprichádza reálny obsah – merateľné mestské stratégie, programy, konkrétne projekty.

Od poskytovania služieb pre obyvateľov k vytváraniu hodnôt spolu s obyvateľmi…

Smart City sa stalo vo svete veľkým biznisom. To je samo osebe v poriadku a prispieva to k rozvoju miest. Horšie je, keď sa tento biznis robí bez reálnej predstavy o tom, čím chce mesto byť, čo skutočne potrebuje. Núkajú sa technológie, núkajú sa fondy, výhodné úvery, dokonca poradenstvo „zadarmo“, vytvára sa pocit, že Smart City sa dá vyskladať akýmsi aditívnym spôsobom. A skutočne – na niektorých – lineárne uvažujúcich – to zaberá. Je to rýchle, výsledkom sa dá pochváliť za krátku dobu, dokonca vzniká predstava, že sa stávame lídrom….a pritom stále je tu ten dobrý pocit: „ veď zlepšujeme služby pre ľudí“.

Tie mestá, ktoré sú v súčasnosti príkladom úspešných miest vedia, že takto to nie je. Tieto mestá sú pre nás inšpiráciou, pretože vytvárajú hodnoty spoločne s ľuďmi v meste. Newsletter Happy Smart Cities sa chce zaoberať mestami, dobrými príkladmi, ale aj vzájomnou komunikáciou našich miest, zdieľaním dobrých skúseností, programov a projektov.

Až potom sú na rade technológie a spôsoby, ako im rozumieť, ako ich pre rozvoj mesta využiť. Pretože na začiatku aj na konci nášho uvažovania je kvalita života občanov v meste, v regióne. Kvalita, na tvorbe ktorej sa aj oni zúčastňujú.

Vladimír Jurík
zakladateľ Smart Cities klubu