V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities

V utorok 5. marca 2019 sa uskutočnil piaty ročník odbornej konferencie “Slovensko na ceste k Smart Cities“, tentokrát zameranej na dianie v krajinách Visegrádskej štvorky. Konferencia sa konala v hoteli SOREA Regia v Bratislave a organizovalo ju Ministerstvo hospodárstva SR a Smart Cities Klub spolu s partnermi – Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

Súbežne s konferenciou rokovali štátni tajomníci krajín V4 práve o problematike Smart Cities a spoločnom postupe Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska v tejto oblasti. Výsledky rokovania po jeho skončení prezentoval účastníkom konferencie štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Odbornej konferencie sa zúčastnili aj odborníci z krajín V4, David Bárta odprezentoval Národnú koncepciu Českej republiky v oblasti Smart Cities formou inovácií verejných služieb. Poľský zástupca Mateusz Jarosiewicz rozobral možnosti využitia technológie Blockchain v mestách a vystúpil tiež maďarský urbanista Samu Szemerey. Milan Ftáčnik predstavil zámery Rady pre Smart riešenia a inovácie, ktorá vznikla len pred pár týždňami. Skúsenosti z pohľadu možností financovania predstavila zástupkyňa Európskej investičnej banky (JASPERS).

Súčasťou konferencie boli v minulosti osvedčené a obľúbené sekcie “Najnovšie inovácie v oblasti Smart Cities – príklady dobrej praxe z Európy“. V nej vystúpili spíkri zo Švédska, Dánska, Nórska, Holandska a Veľkej Británie. Druhou sekciou bola sekcia zameraná na financovanie Smart Cities. V nej vystúpili zástupcovia Stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ministerstva hospodárstva SR, Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Nórskych a švajčiarskych fondov.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 150 predstaviteľov miest a obcí, ministerstiev, súkromných spoločností a ďalších organizácií pôsobiacich v oblasti Smart Cities.