Nový nordický prístav urbanizmu

Názov kodanského Bloxhubu nemusí na prvýkrát veľa hovoriť ani ľuďom, ktorí sa problematike smart cities venujú dlhé roky. Je to pochopiteľné, nezisková organizácia Bloxhub má len dva a pol-ročnú históriu. Združuje však už viac ako 270 menších a veľkých firiem, miest, organizácií a výskumných centier zameraných na zlepšenie bývania v mestách. Niektoré z nich pôsobia priamo v priestoroch Bloxhubu, iné využívajú len niektoré zariadenia, ako sú digitálne laboratóriá či spoločenské miestnosti na udržiavanie kontaktov s ostatnými členmi Bloxhubu a tiež možnosti zúčastniť sa na konferenciách a workshopoch. Ambície Bloxhubu nie sú ohraničené dánskym územím, rodiaci sa kodanský ekosystém má v pláne pritiahnuť relevantné firmy a organizácie z celej Škandinávie.

Bloxhub bol založený v júni 2016 s myšlienkou, že chce na celosvetový trend sťahovania obyvateľstva do miest reagovať novými formami spolupráce miest, firiem a ďalších organizácií. Bloxhub založili tri subjekty: mesto Kodaň, dánske ministerstvo priemyslu, obchodu a financií a nadácia Realdania.

Mesto Kodaň patrí k celosvetovým lídrom či už v oblasti zelených energií, alebo smart cities. Ministerstvo priemyslu predstavuje podporu tejto stratégii zo strany dánskeho štátu, keďže je mu tiež vlastná. Realdania oboch partnerov sa veľmi vhodne dopĺňa. Jej história siaha do roku 1851, keď sa v Dánsku začali združovať ľudia a firmy, ktorí si potrebovali požičať a zakladali si hypotekárno-úverové spolky. Približne 150 rokov tento spolok tvorili majitelia domov a ďalších dlžníkov a cieľom bolo podnikať ako hypotekárna banka. Po fúzii s ďalšou bankou v roku 2000 Realdania predala svoje aktivity v oblasti hypotekárneho financovania a jej členovia rozhodli, že majetok spoločnosti sa prevedie do dobročinnej nadácie. Peniaze nadácie sa investujú do budovania miest, konkrétnych budov a do rekonštrukcie pamätihodností.

Medzi členov, ktorí v priestoroch Bloxhubu aj pôsobia, patrí napríklad Medzinárodná federácia pre bývanie a plánovanie alebo študentský startup Trebo (založený 2017), ktorý svojou novou technológiou recykluje polymérny odpad na vysoko hodnotné častice, ktoré ponúka priemyslu na ďalšie spracovanie. V budove Bloxhubu má zastúpenie aj Univerzita južného Dánska či firma Monitera s viac ako 50–ročnou históriou, ktorá sa špecializuje na geologický prieskum a geotechnické monitorovanie.

Pre informáciu a možnosť porovnania: členské v Bloxhube je odstupňované podľa veľkosti firmy. Firma do 5 zamestnancov platí 4 000 dánskych korún ročne (540 eur), firma do 50 zamestnancov 8 000 korún ročne (1 080 eur). Za coworkingové miesto sa platí 3 050 dánskych korún mesačne (410 eur). V Bratislave sa dá pevné coworkingové miesto nájsť za 160 eur, ale aj za 250 eur mesačne v závislosti od služieb, vybavenia a lokality.

Ak by sa niekto vybral do Kodane navštíviť Bloxhub, možno by mu stálo zato obzrieť si aj bližšie okolie, ktoré vie k téme urbanizmu pridať zaujímavé súvislosti: hlavná stanica a oblasť okolo nej bola vždy známa tým, že sa tam usídľovali prisťahovalci. Zábavný park Tivoli patrí k najstarším v Európe a inšpiroval mnohé iné mestá. Architektmi býva veľmi často navštevovaná nová štvrť Ørestad v južnej časti mesta a v nej bytový dom 8 House v tvare číslice osem s takmer 500 bytmi.

Zástupca Bloxhubu vystúpi na 5. ročníku konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities, ktorá sa bude konať 5. marca 2019 v Bratislave.