Vznikla Rada pre smart riešenia a inovácie

BRATISLAVA – Dve združenia, ktoré sa na Slovensku venujú problematike Smart Cities – Smart Cities klub a Slovak Smart City Cluster, sa 10. januára 2019 dohodli na intenzívnejšej spolupráci v oblasti inteligentných riešení a inovácií pre mestá, obce, mestské oblasti a samosprávne kraje. Na základe dohody oboch partnerov vznikla Rada pre smart riešenia a inovácie a za jej predsedu bol zvolený Milan Ftáčnik, bývalý primátor Bratislavy. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Od apríla 2015 je predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti a od decembra 2015 členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy.

„Cieľom vytvorenia rady je efektívne zladiť aktivity oboch partnerov vo vzťahu k štátu, samospráve, akademickej a výskumnej sfére, neziskovému sektoru, podnikateľskému prostrediu, ako aj k zahraničným partnerom. V rade sú po dvaja zástupcovia každého partnera a mne sa dostalo tej cti, že som bol zvolený za predsedu rady. Teším sa na spoluprácu pri hľadaní inovatívnych riešení,“ napísal Milan Ftáčnik na svojom profile na sociálnej sieti LinkedIn.

Ftáčnik pred pár mesiacmi vystúpil na konferencii Slovak Smart City Clustra so svojou víziou smart governance. Podľa nej sa vytvorí prostredie zamerané na občana, v ktorom digitálne technológie zvyšujú efektívnosť správy vecí verejných a interakciu s občanmi. Mali by sa do nej zapojiť nielen mestá a obce, ale aj kraje, štát, Európska únia, podnikatelia, neziskové organizácie. „Potrebujeme nielen smart projekty, ale aj smart riadenie,“ povedal Ftáčnik.

„Uvedomujeme si neuveriteľne rýchly vývoj v oblasti moderných technológií, ktorý na jednej strane prináša príležitosti pre efektívnejšie riadenie miest a obcí, na druhej strane kladie zvýšené nároky na odbornosť ľudí v riadiacich pozíciách. Sme presvedčení, že túto náročnú úlohu dokážeme zvládnuť len cestou spolupráce, zdieľania skúseností a neustáleho vzdelávania,“ povedal Miloslav Jurík, predseda Smart Cities klubu.

Nová rada si vo svojom zámere určila 15 bodov, ktoré chce napĺňať. Chce byť partnerom štátu pri vytváraní mechanizmu a podpory efektívneho vytvárania inteligentných miest a inteligentných regiónov vrátane financovania zo štátneho rozpočtu a európskych fondov v tomto programovom období a pri príprave investičných priorít v oblasti inteligentných riešení v programovacom období 2021 – 2027. Rada chce spolupracovať s mestami, obcami, mestskými regiónmi, krajskými samosprávami a ich reprezentatívnymi združeniami pri vytváraní a rozvoji inteligentných riešení a inovácií zameraných na zvýšenie kvality života s využitím informačných technológií. Obaja partneri v rámci rady plánujú spoločne rozvíjať spoluprácu v medzinárodných projektoch v tejto oblasti, a to pri systematickom vzdelávaní predstaviteľov samosprávy a tiež prehĺbiť spoluprácu s akademickou a výskumnou sférou.

Charakteristika zakladajúcich partnerov Rady pre smart riešenia a inovácie

Smart Cities klub je originálnou neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. Jeho poslaním je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov. Pri projektoch sa inšpiruje najmä (ale nielen) Škandináviou.

Slovak Smart City Cluster je komunitou právnických osôb z rôznych sektorov. V klastri sú zastúpené samosprávy, štátna správa, organizácie z oblasti školstva a súkromné firmy, ktoré sa venujú technologickým inováciám s potenciálom ich využitia aj v otázke inteligentných miest. Zakladajúcimi členmi záujmového združenia SSCC sú mesto Poprad, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., SWAN, a. s., Slovanet, a. s., Tatra banka, a. s., Slovenská technická univerzita v Bratislave, KOOR, s. r. o., Východoslovenská distribučná, a. s., a GreenWay Infrastructure, s. r. o.