Valné zhromaždenie Smart Cities klubu sa konalo na Horehroní

BYSTRÁ – Valné Zhromaždenie občianskeho združenia Smart Cities klub, ktoré sa konalo 25. apríla v obci Bystrá, odštartovalo tradíciu organizovania týchto výročných akcií vždy v inom z členských miest klubu. Tento rok pri jeho organizovaní so Smart Cities klubom spolupracovalo mesto Brezno a tím  primátora Tomáša Ábela. V neformálnej diskusii navrhol primátor Šale Jozef Belický ako miesto konania budúcoročného valného zhromaždenia ich mesto.

Formálnou časťou Valného zhromaždenia bola správa o aktivitách Smart Cities klubu v minulom roku. Jej súčasťou boli konferencie a workshopy organizované klubom, obchodné cesty, uzatvorenie dohôd so spolupracujúcimi organizáciami najmä z oblasti Škandinávie, ale napríklad aj so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Ministerstvom životného prostredia SR alebo Trnavským samosprávnym krajom. Pokračovala aj Letná škola Smart Cities, vlani pracovnou cestou do Švédska a Dánska. Letná škola Smart Cities má za sebou už 12-ročnú históriu a pokračovať bude aj tento rok so zameraním na primátorov najmä krajských a väčších slovenských miest. Členovia Valného zhromaždenia tiež schválili informáciu o hospodárení občianskeho združenia za rok 2018 a rozpočet na rok 2019.

Jednotlivé mestá prezentovali pokrok, ktorý v oblasti Smart Cities dosiahli. Skupina miest, ktoré sú už v pokročilejšej fáze rozvoja Smart Cities upozornila na veľký význam čo najširšieho zdieľania skúseností medzi mestami, aby sa vyhli zbytočným omylom a tiež potrebu myslieť v širších súvislostiach a zdieľať aj dáta získané z už funkčných smart projektov. Tie môžu poslúžiť napríklad  pre tvorbu aplikácií na jednotnej celonárodnej úrovni.

Valného zhromaždenia Smart Cities klubu sa zúčastnilo aj niekoľko čestných hostí: Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR, František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, primátor Žiliny Peter Fiabáne, Juraj Bugala, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie a Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Z členských miest sa valného zhromaždenia zúčastnili primátori, prednostovia a ďalší zástupcovia Banskej Bystrice, Brezna, Hlohovca, Michaloviec, Nových Zámkov, Šale, Trnavy, Žiaru nad Hronom.

Smart Cities klub je neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúseností a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart Cities. Jeho poslaním je meniť slovenské mestá v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života ich obyvateľov. Pri projektoch sa inšpiruje najmä škandinávskymi skúsenosťami.