Virtuálna realita prináša nový rozmer do života seniorov

Virtuálna realita nie je len technológiou mladej generácie, ako by sa mohlo zdať, ale stáva sa obľúbenou aj u starších. Osobnú skúsenosť s ňou majú klienti Zariadenia pre seniorov v Trnave (ZpS), ktorí sami prejavili záujem vstúpiť do tohto digitálneho priestoru a spoznať jeho možnosti.

„Nápad priniesť virtuálnu realitu do zariadenia pre seniorov prišiel ako prirodzená reakcia na potreby našich klientov. Mnohí z nich boli vo svojom produktívnom živote zvyknutí na aktívny život. Stále majú, aj napriek svojmu veku a nepriaznivému zdravotnému stavu, túžby a potreby byť súčasťou kultúrneho a spoločenského života. Preto im chceme, práve prostredníctvom virtuálnej reality tieto túžby napĺňať,“ hovorí riaditeľka ZpS Anna Menkynová.

Zariadenie zaviedlo virtuálnu realitu do svojho bežného režimu a klienti, ktorým to umožní zdravotný stav, ju budú využívať podľa zavedeného harmonogramu aktivít. Aktuálne môžu prostredníctvom špeciálnych okuliarov zažiť príliv morských vĺn na piesočnatej pláži či obdivovať krásu stromov a zelene v lese.

Tento digitálny svet im prináša nový druh zážitkov a nechávajú sa do neho prirodzene vtiahnuť. Ako hovorí riaditeľka ZpS: „Klienti vnímajú virtuálnu realitu veľmi pozitívne, ako čokoľvek nové, čo im prinesieme. Keď mali možnosť vyskúšať si virtuálny pobyt pri mori, vlastne boli počuť len nadšené výkriky, ako im voda špliecha na nohy. Takisto veľmi dlho vydržali na návšteve lesa, pri ktorej im hrala meditačná hudba. Bežne klienti vydržia na aktivite do jednej hodiny, pretože im zdravotný stav dlhšie nedovolí. Tu však vydržali aj dve hodiny.“

Technologické možnosti virtuálnej reality však umožňujú vytvárať aj taký obsah, ktorý bude reagovať na konkrétne požiadavky a potreby jej používateľov. Anna Menkynová upresňuje, na čo by sa mala zamerať virtuálna realita zariadenia v budúcnosti: „Radi by sme našich klientov virtuálne preniesli napríklad aj na rodinnú oslavu, na ktorú by sa, za normálnych okolností nemali ako dostať, z dôvodu imobility alebo veľkej vzdialenosti.“

Ďalej dodáva, že by chceli svojim klientom sprostredkovať aj umelecké zážitky z virtuálnej prehliadky múzea či galérie a obohatiť by ich mohla aj návšteva zoologickej či botanickej záhrady. Prostredníctvom virtuálnej reality by tiež mohli cestovať po zaujímavých miestach a zúčastniť sa koncertu či bohoslužby v reálnom čase.

Foto: Zariadenie pre seniorov v Trnave

Projekt „Virtuálna realita“, ktorá klientom v ZpS sprostredkováva nové virtuálne zážitky, sumou 7 000 eur podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Túto inovatívnu myšlienku zároveň podporilo aj Mesto Trnava.

Zdroj: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/virtualna-realita-prinasa-novy-rozmer-do-zivota-seniorov