Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

Vážení členovia Smart Cities klubu, milí priatelia,

Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu projektu Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“. Konferencia sa uskutoční 27.9.2023 o 9:00 hod. (Registrácia – 8:30 – 9:00) v hoteli NH Bratislava Gate One a je určena pre zástupcov členských miest SCK a tiež širokú verejnosť.

Konferenciu slávnostne otvorí predseda ZMOS, doc. PaedDr. Jozef Božik PhD. a bude tematicky zameraná na doterajšie zhodnotenie výsledkov projektu, ako aj skúseností zástupcov miest, ktorí sa zúčastnili niektorej zo zahraničných študijných ciest (Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko).

So súčasným stavom kvality ovzdušia, vrátane informácií o priamych dôsledkoch zlej kvality ovzdušia na zdravie obyvateľov, vplyvov na počasie v mestách a regiónoch na Slovensku a s príkladmi riešení nás oboznámi aj Martin Kremler, vedúci odboru Monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ.

V rámci konferencie budeme tiež diskutovať o tom, ako tieto nové poznatky a skúsenosti zmenili uvažovanie a plánovanie v slovenských mestách a aké sú ich aktuálne potreby.

Na záver sa pozrieme na odporúčania, na čo sa zamerať alebo implementovať na Slovensku pri jeho ceste k trvalo udržateľnému mestskému rozvoju.

Podujatie bude moderovať Jaroslav Kacer, expert Smart Cities Klubu.

Registrácia: https://forms.gle/9ixapbmpLZespUaSA

Program: Program záverečnej konferencie 2023