Za menej peňazí, viac výsledkov. Nórska municipalita je po zlučovaní obcí spokojná

Na Slovensku existuje takmer tritisíc obcí. Mnohé z nich majú len niekoľko stoviek obyvateľov. Svojim občanom často nedokážu poskytovať adekvátne služby a náklady na ich administratívu navyše predstavujú veľkú záťaž pre štátny rozpočet. Na potenciál zvýšenia efektívnosti už skôr upozornila aj analýza Inštitútu finančnej politiky „Skrytý poklad v samospráve“.

Nórsko je krajinou, ktorá si dnes vie dovoliť financovať mestá a obce výrazne viac, ako Slovensko. Napriek tomu sa pred pár rokmi rozhodli pre reformu, ktorej výsledky sa už začínajú prejavovať. Pozreli sme sa do Ullenvangu, nórskej municipality, ako sa vracajú peniaze, vložené do racionálnej organizačnej zmeny – spolu s lepšími službami a vyššou kvalitou života v regiónoch.

 

Jeden starosta je viac ako traja starostovia. Aspoň takú majú skúsenosť v nórskom Ullensvangu. Necelý rok po zlúčení troch menších municipalít do jednej väčšej obyvatelia už vidia prvé výsledky.

„Predpokladáme, že ekonomický prínos zlučovania obcí sa len vďaka úsporám na administratíve a službách bude pohybovať okolo 10 miliónov eur,“ vysvetľuje Ole Jørgen Jondahl, hlavný úradník ullensvangskej samosprávy. „To však nie sú jediné výhody,“ dodáva.

Ullensvang je jednou z najmladších – a zároveň najrozsiahlejších – nórskych municipalít. Na území, jedenapolkrát väčšom ako celý Bratislavský kraj, pritom žije počet obyvateľov porovnateľný s Veľkým Krtíšom či Myjavou. Hornatý región na západe krajiny neďaleko Bergenu susedí na jednej strane so známym fjordom Hardangerfjorden; väčšina z jeho 11-tisíc obyvateľov ale žije na brehoch malebného úzkeho fjordu Sørfjorden. Ešte vlani táto municipalita v súčasnej podobe neexistovala. Vznikla až v januári 2020 zlúčením troch menších samosprávnych jednotiek, Jondalu, Oddy a Ullensvangu.

Trolltunga (alebo Trollov jazyk) je vyhľadávaným turistickým miestom ullensvangskej samosprávy

 

Cieľom je profesionalita fungovania municipality

Úmysel bol jasný. „Chceli sme v municipalite vytvoriť profesionálnejšie prostredie,“ vysvetľuje Jondahl. „Dúfame, že s menším počtom väčších municipalít sa zároveň zlepší aj situácia na trhu práce a podarí sa nám prilákať viac špecializovaných profesionálov, pre ktorých doteraz nebola práca v malom v prechádzajúcich menších administratívnych jednotkách atraktívna. Už teraz v Ullensvangu dokážeme spraviť viac ako predtým,“ hovorí.

Výhodou zlučovania je aj dôležité vytvorenie väčšieho odstupu medzi tými, ktorí rozhodujú a tými, ktorých sa rozhodnutia týkajú. „Procesy sú tak založené viac na dátach ako na pocitoch. Aj to prispieva k vyššej profesionalite,“ hovorí hlavný úradník Ullensvangu. „Navyše to zlepšuje schopnosť administratívy pristupovať ku každému rovnako.“

Nový administratívny útvar ušetril peniaze už len zlúčením niektorých základných funkcií. Predtým na rovnakom území a pre rovnaký počet obyvateľov pôsobili traja starostovia, dnes je tu už len jeden. Rovnako klesol aj počet ďalších výkonných pracovníkov a poslancov. Na jednej strane tento krok znižuje náklady, na druhej zvyšuje schopnosť municipality konať rýchlo a flexibilne. „Aby som to zhrnul, cieľom je v budúcnosti dosiahnuť viac výsledkov za menej peňazí; viac úloh, menšie náklady,“ vysvetľuje Jondahl.

Významným zdrojom samosprávy sú príjmy z vodnej elektrárne. Na obrázku vodná elektráreň Tysso I, ktorá bola postavená v období rokov 1906-1918, s cieľom výroby elektriny pre priemyselné fabriky v obci Odda.

 

Prebiehajúca reforma

S rozsiahlou reformou Nóri začali pred niekoľkými rokmi, pričom im ako inšpirácia poslúžilo podobné prebudovanie verejnej správy v Dánsku v roku 2007. Vláde v Kodani sa vtedy podarilo znížiť počet municipalít z 270 na 98 a mnohé z nich sa následne vďaka svojmu inovatívnemu a udržateľnému prístupu stali inšpiráciou pre celý svet. Prvú vlnu zlučovania za sebou má už aj Nórsko – krajina má teraz namiesto 19 krajov len 11 a z pôvodných 428 municipalít zostalo 356.

Hoci je reforma považovaná za úspech, nemala od začiatku len priaznivcov. „Prelomová bola diskusia, či proces zostane dobrovoľný alebo či bude riadený vládou,“ vysvetľuje Jondahl. Kabinet v Osle sa rozhodol, že zmeny nebude pretláčať nasilu a ponechal konečné rozhodnutie na municipalitách. Tie, ktoré sa rozhodli zlučovať, však mohli počítať s mnohými výhodami, vrátane finančných grantov.

Časová os procesu zlúčenia troch samospráv do jednej

Municipality majú v nórskom administratívnom systéme mnoho kompetencií. Hoci sa oficiálne nachádzajú o úroveň nižšie ako kraje, ak ide o zodpovednosť, sú si takmer rovné. Pod municipality patrí zdravotná starostlivosť i starostlivosť o seniorov, zriaďujú škôlky a školy prvého i druhého stupňa, spravujú vodu i údržbu. Sú zodpovedné za miestne cesty – navyše, ak vláda rozhodne o stavbe či oprave cesty, súvisiace procesy vedie municipalita. Starostovia majú k dispozícii financie z daní, poplatkov a grantov – čo je najväčší zdroj príjmov. Pre Ullensvang sú dôležitými príjmami aj dane z nehnuteľností od miestnych podnikateľov a energetických spoločností.

Zámerom administratívnej reformy bolo vytvoriť robustné municipality, ktoré by mali minimálne 10-tisíc obyvateľov a ktoré by mali dostatočné kapacity na riadenie všetkých úloh na úrovni, ktorá by bola porovnateľná so zvyškom krajiny. Samozrejme, zmeniť celé administratívne členenie krajiny len na báze dobrovoľnosti, je pomerne komplikované. Ukázalo sa však ako dobrý prvý krok na pochopenie reformy, ktorú štát v záujme efektívnosti štátnej správy musel urobiť.

Ullensvangská municipalita vznikla v januári 2020 zlúčením troch menších samosprávnych jednotiek, Jondalu, Oddy a Ullensvangu

 

Pozitívna spätná väzba

„Rozhodnutie ponechať verdikt na municipalitách malo svoje výhody i nevýhody,“ komentuje Jondahl. Niektoré z nich sa obávali, že prídu o svoj vplyv alebo identitu, niektoré menšie, no bohaté, sa zasa rozhodli, že služby môžu aj bez zlučovania nakupovať od väčších susedov a uchovať si takto svoju nezávislosť. Ani v Ullensvangu nebol proces úplne hladký – proti zlučovaniu bola takmer polovica obyvateľov Jondalu, ktorí sú od zvyšku municipality oddelení pohorím a fjordom. Po dlhom demokratickom procese sa však miestnym politikom podarilo presvedčiť obyvateľov o výhodách zlučovania.

Napríklad pred zlúčením mal v malom Jondale každú oblasť na starosti jediný úradník. Ak nebol v práci, všetky procesy sa zastavili. Okrem toho si musel vždy poradiť sám. „Určite sme zaznamenali, že sme teraz omnoho výkonnejší. Väčšie tímy znamenajú viac znalostí, ďalšou výhodou je aj možnosť o rozhodnutiach v tíme diskutovať, konzultovať ich a rýchlo nachádzať riešenia,“ hovorí hlavný úradník Ullensvangu.

Okrem administratívnych zmien sa Ullensvang snaží zmeniť celú kultúru. Dúfa, že v úrade samosprávy vytvorí atmosféru kreativity a zodpovednosti, v ktorej sú lídri na seba ochotní vziať riziko, zlyhávať a učiť sa, ktorí sú zvedaví, no vytrvalí. Zamestnanci by mali chcieť skúšať nové veci a nové spôsoby, ako vykonávať každodennú prácu.

„Hoci táto väčšia municipalita funguje len necelý rok, už sme zaznamenali pozitívnu spätnú väzbu od ľudí, že niektoré procesy sú teraz rýchlejšie a efektívnejšie. Samozrejme, medzi hlavných podporovateľov teraz patria zamestnanci municipality, ktorí vidia, že ich práca sa zjednodušila,“ hovorí Jondahl.

 

Smart región je viac ako smart mesto

V nórskej municipalite majú v pláne ešte výraznejšie zvýšenie efektivity. Tak ako iné krajiny a regióny doma i v zahraničí, aj Ullensvang sleduje koncept inteligentných miest. „Už teraz sa vo všeobecnosti sústreďujeme na digitalizáciu administratívy,“ načrtáva plány Jondahl. Municipalita sa v tomto ohľade zameriava na rodičov, administratívne úlohy, zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o seniorov, vzdelávanie a životné prostredie – pre tieto oblasti už existuje digitalizačná stratégia.

Riaditeľ úradu však pripúšťa, že i zväčšená municipalita je stále príliš malá na to, aby z konceptu vyťažila maximum. „Hoci sú digitalizácia a hľadanie nových spôsobov, ako veci robiť, pre znižovanie nákladov absolútne nevyhnutné, zatiaľ sa len kĺžeme po povrchu,“ hovorí. „Stále sme príliš malí na to, aby sme úlohy plnili úplne efektívne,“ dodáva. Ullensvang preto úzko spolupracuje s neďalekým Bergenom, ktorý je s takmer 300-tisíc obyvateľmi druhým najväčším mestom Nórska. Bergen rozbehol viacero smart city projektov a pre Ullensvang dáva veľký zmysel, aby svoje niektoré aktivity s metropolou západného Nórska koordinoval.

Ullensvang v projektoch Smart City úzko spolupracuje s neďalekým Bergenom, ktorý je s takmer 300-tisíc obyvateľmi druhým najväčším mestom Nórska.

 

 

 

 

Ullensvang:

Rozloha: 3 252 km²

Počet obyvateľov: 11 150

Počet zamestnancov: 1 300

Rozpočet: 1,5 miliárd NOK (150 miliónov eur)

Priemysel: hutníctvo, turistický ruch, energetika – vodné elektrárne (produkcia 4,3 TW), poľnohospodárstvo (najmä jablká a výroba jablčného cideru)