Zástupcovia Smart Cities klubu navštívili Štokholm

Zakladateľ Smart Cities klubu Ing. Vladimír Jurík a predseda Smart Cities klubu Mgr. Miloslav Jurík absolvovali 20. a 21. novembra pracovnú cestu do Švédska. Jej cieľom bolo nielen zbieranie skúseností, ale najmä rozvoj spolupráce so švédskymi partnermi na workshopoch, konferenciách a študijných cestách, organizovaných Smart Cities klubom. Výsledky tejto cesty prispejú ku kvalite a pestrosti podujatí Smart Cities klubu už o pár mesiacov.


Prvé rokovanie prebehlo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Štokholme s veľvyslankyňou Martinou Balunovou a ekonomickou diplomatkou Lenkou Biernat. Témou rokovania bola príprava Letnej školy Smart Cities v roku 2019, príprava 5. ročníka konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities (so zameraním na švédske best practices) a možnosti podpory slovenských miest, a to vrátane zapojenia do medzinárodných projektov.

Za účasti Lenky Biernat nasledovalo stretnutie s Mikom Hakosalom, projektovým manažérom projektu Grow Smarter z mesta Štokholm, a tiež návšteva štokholmskej štvrte Årsta, ktorá je jednou z lokalít, kde sa tento projekt realizuje. Táto štvrť vznikla v roku 1961. Bytové domy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, prešli rekonštrukciou s cieľom predovšetkým zvýšiť ich energetickú efektívnosť. Byty majú solárne panely a batérie na akumuláciu prebytočnej elektrickej energie. Tie sa využívajú v čase zvýšených odberov elektriny a tým odľahčujú rozvodnú sieť. Bytový dom využíva tepelné čerpadlo, riadené prevetrávanie s rekuperáciou, smart termostaty kúrenia a dvojité okná, aby optimalizovali spotrebu energie. V spoločných priestoroch sa nachádzajú aj u nás bežné práčovne či miestnosť na odkladanie bicyklov. Zároveň je však ich súčasťou aj miestnosť na doručovanie objednávok z internetových obchodov či na vrátenie nevyhovujúceho tovaru. Súčasťou nájomného je poplatok za bike sharing či používanie cargo bicyklov. Pri car sharingu nájomníci nemusia platiť paušál (platí sa za používanie – za km, prípadne za čas).

Projekt GrowSmarter bol spolufinancovaný cez program Európskej únie Horizon 2020. Zapojili sa do neho aj súkromné spoločnosti a tiež mesto, ale iba malou časťou. Mestská organizácia vlastní nehnuteľnosti na bývanie a zároveň sa v tejto lokalite pripravuje výstavba nových bytov. Zahusťovanie v lokalite bude v súlade s mestskou stratégiou a s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov. Byty využívajú podzemný systém zberu odpadu, senzory na čip, ktorý vlastnia všetci obyvatelia lokality. Na základe skenovania farby plastového vrecka s odpadom sa obsah triedi – na biologický odpad (výroba bioplynu), plasty, papier, ostatný odpad. Sklo sa triedi samostatne do samostatných kontajnerov. V súčasnosti je na systém napojených 300 domácností a pribudne do neho 300 nových domácností v novej výstavbe. Celková kapacita siete zahŕňa 1 000 domácností. Cieľom takéhoto organizovaného odpadového hospodárstva je minimalizovať lokálnu dopravu smetiarskych áut a maximalizovať využitie odpadu. Autá na zvoz odpadu prichádzajú raz do týždňa do centrálneho priestoru, odkiaľ odvážajú odpad.
Veľmi zaujímavé postrehy si zástupcovia Smart Cities klubu odniesli z oblasti verejného obstarávania. Pri nákupe spotrebných tovarov a služieb sa dokáže spojiť nielen viacero miest v okolí (menšie mestá nemajú odborné kapacity na prípravu kvalitného zadania), ale spoločne nakupuje aj mesto a spolupracujúce firmy. Ak mesto napríklad obstaráva nákladné vozidlá so zameraním na zelené technológie, tak sa do obstarávania zapoja aj logistické spoločnosti. Mesto má v zelených technológiách väčšie skúsenosti, firmy mu teda dôverujú, že dokáže nakúpiť lepšie a efektívnejšie, ako keby obstarávali ony samé. Spoločne budú nakupovať viac, čím dosiahnu lepšiu cenu. A konečný výsledok bude zároveň v súlade s dlhodobými cieľmi mesta v oblasti znižovania emisií.

Posledné rokovanie bolo v Smart City Sweden s Marcusom Lindom, manažérom spoločnosti pre komunikáciu, na ktorom sa zúčastnila aj Lenka Biernat. Témami rokovania boli – spolupráca oboch organizácií pri Letnej škole Smart Cities v roku 2019 a tiež spolupráca pri konferencii Slovensko na ceste k Smart Cities 2019.

Smart City Sweden je proexportne orientovaná platforma podporovaná vládou na podporu riešení pre inteligentné a udržateľné mestá. Platforma pôvodne vzišla z regiónov – regionálnych združení cleantech firiem. Prístup zdola nahor je pre organizáciu typický a takto naďalej smerujú k vláde podnety od miest a regiónov. Smart City Sweden je podporovaný Ministerstvom pre podnikanie a inovácie a jeho partnermi sú Švédska energetická agentúra a IVL (Švédsky inštitút životného prostredia). Jednou z aktivít Smart City Sweden je mapovanie najlepšieho know-how, iniciatív a projektov, ktoré by sa dali prezentovať navonok. Takisto spájanie odborníkov, ktorí by prišli do sídla Smart City Sweden a organizovali by študijné cesty, návštevy či prehliadky. Predstavou ministerstva je, aby sa táto organizácia stala oveľa väčšou a významnejšou – svoju pôsobnosť preto rozširuje aj do Malmö, Göteborgu a na sever do Umeå.

S akými pocitmi odchádzali zástupcovia Smart Cities klubu zo Švédska? Švédske mestá sú v oblasti smart riešení veľkou inšpiráciou. Inšpiratívny je dôraz najmä na hľadanie efektívnych riešení, spoluprácu a zdieľanie skúseností. Ide o integrovaný prístup k riešeniam, snaha o hľadanie najlepších riešení pre všetkých obyvateľov mesta (nielen pre vybrané skupiny). Mestá, v ktorých sa dobre žije, priťahujú kvalitných ľudí, priťahujú inovácie. Švédske mestá zároveň slúžia ako miesta na testovanie nových riešení. Sú otvorené inováciám a predstavujú pre inovatívne spoločnosti tiež významný trh. Významné inovatívne spoločnosti, ktoré svoje opodstatnenie preukázali v domácich podmienkach, následne dokážu získať významnú podporu zo strany štátu na ďalší rozvoj svojho podnikania v zahraničí. Aj to je jednou z úloh organizácie Smart City Sweden.