ZMOS a Smart Cities Klub majú záujem na spoločnom memorande

Bratislava – 6. júla 2023 – Príprava memoranda o spolupráci bola cieľom stretnutia predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Božika so zakladateľom Smart Cites Klubu Vladimírom Juríkom.

Smart Cities Klub je originálnou neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. Jeho poslaním je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov. Pri projektoch sa inšpirujú najmä (ale nielen) Škandináviou.

„Cieľom našej spolupráce, ktorú plánuje pretaviť do podpisu memoranda, je spoločne presadzovať vytváranie čo najlepších podmienok pre investičný a inovačný rozvoj mestských samospráv,“ informoval predseda ZMOS Jozef Božik po rokovaní, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 6. júla 2023 v Kancelárii ZMOS v Bratislave.

Zdroj: https://www.zmos.sk/zmos-a-smart-cities-klub-maju-zaujem-na-spolocnom-memorande-oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR0fu7ou4dkqWL2L2EKJS-TaIQa47Avop-lml-UGA5UWxu4hdEgCLW2_rbg#m_405616