Nekopírujme bezhlavo, hovorí nový expert Smart Cities Klubu

Smart Cities Klub má novú posilu. Bývalý brniansky viceprimátor Jaroslav Kacer členom klubu ochotne pomôže so strategickým plánovaním, digitalizáciou, participáciou či ďalšími výzvami, týkajúcimi sa inteligentných samospráv.

„Otázka Smart Cities ma neuveriteľne baví a rád ponúknem svoje doterajšie skúsenosti, znalosti a odporúčania,“ hovorí expert, ktorého tipy si členovia klubu mohli vypočuť už na decembrovej Smart City Academy v Hlohovci.

Jaroslav Kacer bol zakladajúcim predsedom Komise Smart City Brno a svoje poznatky zužitkoval do roku 2018 ako námestník primátora v Brne pre oblasť smart city, stratégie, informačné a komunikačné technológie a digitalizáciu úradu.

Počas svojho pôsobenia rozbehol a realizoval napríklad vytvorenie Brno ID, elektronickej identity mesta Brna. Viacnásobne ocenený projekt, ktorý sa začal elektronickým odbavením cestujúcich, momentálne obyvateľom mesta ponúka množstvo ďalších služieb. Brno pod jeho dohľadom spustilo i dátový portál či začalo s prípravou stratégie #brno2050. Postup pri jej vytváraní dokonca dáva Európske partnerstvo pre inovácie v smart mestách a komunitách za vzor vo svojich príručkách. Nový expert slovenského Smart Cities Klubu okrem toho riadil vybudovanie elektronického interného systému tvorby, predkladania a prerokovávania materiálov do rady a zastupiteľstva, ktoré metropola južnej Moravy zvládla vlastnými silami, bez dodávateľov.

„Mnohé poznatky nielen z Česka, ale z celého sveta sa dajú využiť i na Slovensku,“ hovorí J. Kacer. „Netreba znova objavovať koleso. Nemôže však ísť o bezhlavé kopírovanie, musí ísť o proces učenia sa a prispôsobovania,“ hovorí. „Rád by som slovenským samosprávam pomohol, pretože ide o komplexnú otázku, ktorá sa netýka len technológií. Zámerne hovorím o samosprávach, pretože termín smart city je síce zaužívaný, no nevystihuje celú cieľovú skupinu, do ktorej patria kraje, mestá, obce i združenia samospráv.“

Téma inteligentných miest sa podľa experta v ostatných rokoch stala módnym trendom, ktorý priťahoval mnohé subjekty s vidinou ľahkého zárobku a preto odporúča ostražitosť. „Dôležité je nič neuponáhľať. Radšej dvakrát merať ako implementovať riešenie, ktoré nám už zajtra bude robiť vrásky,“ hovorí expert.

„Sme veľmi radi, že sa naše rady rozšírili o cennú posilu,“ hovorí predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík. „Pán Kacer má za sebou množstvo projektov, pri ktorých bol od začiatku do konca. Našim členom tak môže odovzdať neoceniteľné skúsenosti priamo z praxe a pomôcť im s plánovaním či realizáciou ich vlastných vízií.“