Neveríme na univerzálne riešenia

Rozhovor s Fransom-Antonom Vermastom, strategickým poradcom a medzinárodným Smart City reprezentantom mesta Amsterdam a jedným zo spíkrov na konferencii V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities, organizovanej Ministerstvom hospodárstva SR a Smart Cities klubom, ktorá sa konala dňa 5.3.2019 v Bratislave.

V Amsterdame ste boli od úplne začiatku keď mesto tvorilo stratégiu Smart Cities. Amsterdam v súčasnosti patrí v tejto oblasti medzi špičku medzi svetovými mestami. Je ťažké udržať si pozíciu lídra?

Amsterdam bol považovaný za jedno z miest, ktoré presadzovali myšlienku smart cities už v jej počiatkoch. To, že Amsterdam Smart City je považované za jedného z lídrov je pre nás česť, ale nie cieľ sám o sebe. Sme presvedčení, že občania, ktorí sú koncovými užívateľmi by mali mať kľúčové postavenie pri vytváraní lepšieho miesta pre život, prácu a odpočinok.
Vítame konkurenciu ďalších miest, verím, že nás to povzbudí k neustálym inováciám a nachádzaniu riešení pre veľkú transformáciu, ktorú máme pred sebou.

Pomáha Amsterdamu jeho kozmopolitný charakter k tomu, aby bol schopný inovovať a premeniť sám seba?
Jeden z dôvodov prečo sa Amsterdam Smart City rozhodlo pre prístup bottom up (zospodu nahor, pozn. red.) je ten, že neveríme v jedno univerzálne riešenie pre všetkých, najmä keď v našom meste žije 180 odlišných národností a má určité kultúrne, náboženské a sociálne zázemie. Kozmopolitné prostredie podporuje myslenie inovatívnym spôsobom.

Amsterdam je jedno z miest, ktoré by malo profitovať z Brexitu najviac a to najmä vo forme sťahovania firiem a organizácií z Veľkej Británie do EÚ. Myslíte si, že aktivity Amsterdamu v oblasti Smart Cities mu tiež pomohli prilákať spoločnosti z Veľkej Británie?
Keďže jeden z našich cieľov je vytvoriť mesto s vyššou kvalitou života, určite je prínosom aj pre prilákanie organizácií zo zahraničia, je to však nutné brať zo širšieho uhla pohľadu. Vynikajúca infraštruktúra a verejná doprava, dostupné bývanie, najväčšia internetová burza
(AMSix) a v neposlednom rade ide aj o medzinárodnú orientáciu pretrvávajúcu po storočia, ktorá vytvára tú správnu atmosféru a nové organizácie sa cítia byť v meste vítané.

Zhováral sa: Juraj Kantorík