Slovensko na ceste k Smart Cities – 4. ročník

Milí priatelia,

dňa 1.2.2018 sa uskutoční 4. ročník konferencie „Slovensko na ceste k Smart Cities“. Konferenciu organizujú Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Smart Cities klub a Slovenská inovačná a energetická agentúra, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Združením miest a obcí Slovenska.

Konferencia je určená primátorom slovenských miest, expertom v oblasti Smart Cities, vedúcim pracovníkom štátnej správy a významným zahraničným autoritám. Konferencia je štvrtým pokračovaním predchádzajúcich úspešných troch ročníkov konferencií Smart Cities. Tie boli určené formulovaniu vízií a stratégií miest, vysvetleniu základných pojmov a možností, ako sa do tohto procesu zapojiť.

Vzhľadom na kapacitné možnosti priestorov je registrácia uzavretá. Nižšie nájdete aktuálny program konferencie vo formáte pdf.

Tešíme sa na stretnutie s vami!