Trnava opäť obhájila prvenstvo, už po piatykrát je krajským mestom s najlepším finančným zdravím

  • Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv, ktoré INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky. Zahŕňa viaceré kľúčové parametre hospodárenia: celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti.
  • Slovenské mestá čelili v roku 2022 viacerým výzvam ako významný nárast cien energií, tovarov s služieb, ktoré spoločne s infláciou s dobiehajúcou koronakrízou významne poznačili ich hospodáreniePriemerné skóre finančného zdravia miest na Slovensku kleslo na hodnotu 4,23 z maximálnych 6,00 bodov. Trnava si aj napriek týmto výzvam dokázala udržať vysokú úroveň hospodárenia a finančnej stability s celkovým počtom bodov 5,2.
  • Z hľadiska zadlženosti mali slovenské mestá v roku 2022 priemerné zadlženie 23,23 %, čo je len mierny nárast oproti predchádzajúcemu roku. V tejto kategórii sa Trnava, vďaka stabilne nízkemu percentu zadĺženia, umiestnila opäť na popredných priečkach.
  • Kľúčovým ukazovateľom finančnej kondície samospráv je bilancia bežného účtu. Aj v tomto ohľade ukazuje Trnava silnú hospodársku stabilitu. V roku 2022, ktorý bol charakterizovaný výrazným poklesom prebytkov v mestách, si Trnava udržala stabilnú bilanciu bežného účtu, čo ju radí medzi mestá s vysokou schopnosťou kryť bežné výdavky z bežných príjmov.
  • V roku 2022, ktorý bol pre mnohé mestá náročným obdobím, si Trnava udržala silnú finančnú pozíciu a potvrdila svoje postavenie ako líder v oblasti finančného zdravia medzi slovenskými krajskými mestami.