V mestskej hromadnej doprave v Považskej Bystrici pribudli ďalšie elektronické tabule a Wi-Fi internet

Mesto Považská Bystrica sa dlhodobo snaží zvyšovať atraktivitu verejnej osobnej dopravy. V uplynulých týždňoch zrealizovalo eurofondový projekt Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Považská Bystrica, v rámci ktorého budú autobusy mestskej hromadnej dopravy vybavené Wi-Fi internetom a systémom automatického počítania cestujúcich. Taktiež na ďalších zastávkach postupne pribudli nové elektronické informačné tabule.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v našom meste. – Jedným zo základných problémov dopravného sektora na Slovensku je dlhodobo nepriaznivý vývoj verejnej osobnej dopravy. S podobnou situáciou sa stretávajú aj okolité európske krajiny. Realizáciou tohto projektu chceme teda zabezpečiť vytvorenie bezpečnej, pohodlnej, modernej a kvalitnej dopravy pre širokú verejnosť. Veríme, že tým prispejeme k zvýšeniu počtu osôb prepravených integrovanou verejnou osobnou dopravou, – priblížil Michal Hamar, prednosta Mestského úradu v Považskej Bystrici.

Obstaranie a inštalácia grafických zastávkových panelov

V prvej časti projektu budú na vybratých zastávkach osadené LED zastávkové tabule. – Tie budú prostredníctvom 3G/4G siete prepojené na informačné systémy jednotlivých dopravcov. Tabule budú poskytovať informácie o odchodoch jednotlivých spojov mestskej hromadnej dopravy aj prímestskej autobusovej dopravy, ktorej trasy prechádzajú jednotlivými zastávkami. Odchody budú zobrazované podľa plánovaných cestovných poriadkov a upravované podľa reálneho pohybu autobusu tak, aby cestujúca verejnosť mala vždy správne a včasné informácie. Na túto aktivitu bude nadväzovať osadenie Wi-Fi pripojenia na internet do všetkých autobusov MHD, – vysvetlil M. Hamar.

Zavedenie systému na automatické počítanie cestujúcich v autobusoch

Realizáciou tejto časti projektu získa mesto aj dopravný podnik presné informácie. – V tejto etape projektu je plánované osadenie počítania cestujúcej verejnosti nad každé dvere vo všetkých autobusoch. Zariadenia nám prinesú presné informácie o pohybe cestujúcich na jednotlivých spojoch s dôrazom na efektívne využívanie dopravných prostriedkov a potreby cestujúcich. V súčasnej dobe máme prehľad o počte nastúpených cestujúcich avšak neevidujeme, kde tento cestujúci vystupuje a aká je aktuálna situácia v obsaditeľnosti jednotlivých autobusov, – podotkol prednosta s tým, že táto časť projektu bude prepojená na využívaný informačný dispečerský systém. – Ten bude vyhodnocovať získané informácie, na základe ktorých dokážeme efektívne nasadzovať jednotlivé typy autobusov, – doplnil.

Wi-Fi systém pre cestujúcich v autobusoch

Ďalšia časť projektu je zameraná aj na zvýšenie komfortu pre cestujúcich. – Súčasťou Wi-Fi pripojenia bude aj prepojenie existujúceho informačného systému v autobusoch, ktorý tvoria LCD monitory. Tie v súčasnosti už poskytujú základné informácie o prebiehajúcom spoji, v budúcnosti sa pripojením na internet rozšíria o aktuálne informácie v danej oblasti.

Zdroj: https://www.povazska-bystrica.sk/?id_menu=0&module_action__422965__id_ci=514163#m_422965