Editoriál

Práve dnes 22. apríla, ktorý je už od roku 1970 celosvetovo označovaný ako Deň Zeme, si vám dovoľujeme zaslať nové číslo nášho newslettra Happy Smart Cities. Radi by sme vám touto cestou poskytli niektoré zaujímavé informácie z konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities – adaptácia na zmenu klímy v mestách, ktorú zorganizoval dňa 11. […]

Slovensko na ceste k Smart Cities – Adaptácia na zmenu klímy. Na čom sa zhodli účastníci konferencie?

Konferencia sa stretla so značným ohlasom účastníkov – prejavilo sa to jednak diskusnými vstupmi, ako aj následnými písomnými reakciami po konferencii.

Nórsky prístup k zmene klímy

Na konferenci Slovensko na ceste k Smart Cities, ktorej prvý blok bol venovaný Adaptácii na zmenu klímy v mestách, vystúpil aj Anton Langeland, zástupca nórskej municipality Ullensvang, ktorá v minulom roku vznikla zlúčením pôvodných troch menších obcí. Aké dôsledky malo zlúčenie na fungovanie úradu a aké projekty v oblasti adaptácie na zmenu klímy pripravujú či realizujú?

Jaké viditelné změny realizovat již nyní

Jistě se shodneme, že změna klimatu je jedním ze stěžejních globálních problémů, kterým se musí zabývat i samosprávy. Nicméně, zeptáte-li se na konkrétní kroky či řešení, většina z nich odpoví, že mají připravenu řadu kvalitních projektů ale čekají na nové dotační výzvy nebo hledají financování.

Dátová problematika – Slovensko na ceste k Smart Cities

Od súčasného ročníku konferencie chceme jednoduchou formou interpretovať dostupné dáta, ktoré by mali čo najviac objasniť preberané témy daných blokov. Prvé dátové slajdy z bloku Adaptácia na zmenu klímy v mestách sú k dispozícii tu.

Spolupráca s ministerstvom zahraničných vecí mestám ešte viac otvorí dvere do sveta

Skúsenosti zo zahraničia sú slovenským mestám opäť trochu bližšie. Inovatívne riešenia, ktoré vzniknú na Slovensku, sa zároveň dostanú do povedomia i vo svete. Rozšíreniu dvojsmerného toku informácií a výmeny skúseností pri budovaní inteligentných miest i posunutiu zahraničnej spolupráce na úroveň miest a regiónov by malo pomôcť Memorandum o spolupráci, ktoré Smart Cities Klub v utorok 16. februára 2021 […]

Košice chcú zostať príťažlivé. Stavili na inteligentné riešenia

Inovácie, podpora kreativity, ale i systémové zmeny. Košice plánujú v najbližších rokoch investovať veľa energie do zlepšovania kvality života v meste. Pomôcť im v tom má aj členstvo v Smart Cities Klube, od ktorého si metropola východu sľubuje lepší prístup k poznatkom, skúsenostiam a aktivitám ďalších slovenských miest i zahraničných partnerov. Košice sa členom združenia […]

Smart Cities klub

Predstavujeme Smart Cities klub