Projektovanie cyklistického mesta

V rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EIT Urban Mobility vznikne v spolupráci s autorom kurzu, holandskou organizáciou Humankind, slovenská verzia úspešného e-learningového kurzu „Designing the cycling city“. Súčasťou projektu je séria troch webinárov, na ktorých budú slovenským zástupcom samospráv a odborníkom v oblasti udržateľnej dopravy predložené cyklistické výzvy a návrhy z inšpiratívnych riešení zo zahraničia.

Holandskí experti predstavia možné riešenia a nápady, ako tieto výzvy riešiť. Témy diskutované na tomto webinároch budú súvisieť s obsahom kurzu: participácia občanov, bezpečnosť, návrh cyklistickej infraštruktúry, lineárna infraštruktúra a pod. Podujatia budú simultánne tlmočené a stanú sa rozšírenou časťou online kurzu.

Súvisiace články

Medzinárodný projekt má za cieľ zmapovať bezpečnosť cyklistiky v mestách

Medzinárodný program hodnotenia ciest (iRAP), nezisková…

Súťaž kurzu DtCC o nový mestský bicykel už pozná svojho výhercu 🚴

Cyklotrasy nestačia len slepo budovať, treba ich robiť bezpečné…

Projektovanie cyklistického mesta – predĺženiu zaslania návrhov

Smart Cities Klub a Humankind vyhlasujú súťaž o nový…