Projektovanie cyklistického mesta

V rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EIT Urban Mobility vznikne v spolupráci s autorom kurzu, holandskou organizáciou Humankind, slovenská verzia úspešného e-learningového kurzu „Designing the cycling city“. Súčasťou projektu je séria troch webinárov, na ktorých budú slovenským zástupcom samospráv a odborníkom v oblasti udržateľnej dopravy predložené cyklistické výzvy a návrhy z inšpiratívnych riešení zo zahraničia.

Holandskí experti predstavia možné riešenia a nápady, ako tieto výzvy riešiť. Témy diskutované na tomto webinároch budú súvisieť s obsahom kurzu: participácia občanov, bezpečnosť, návrh cyklistickej infraštruktúry, lineárna infraštruktúra a pod. Podujatia budú simultánne tlmočené a stanú sa rozšírenou časťou online kurzu.

Súvisiace články

Online webinár č. 3: Projektovanie cyklistického mesta

Milí priatelia, pozývame Vás na webinár č. 3 kurzu…

Správne navrhnutá cyklistická infraštruktúra zvyšuje atraktivitu prostredia

Viete, prečo sú cyklotrasy v Holandsku červené? Myslíte,…

Projektovanie cyklistického mesta – súťaž

Smart Cities Klub a Humankind vyhlasujú súťaž o nový…

Online webinár č. 2: Projektovanie cyklistického mesta

Vážení priatelia, pozývame Vás na webinár č. 2 kurzu…