Projektovanie cyklistického mesta

V rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EIT Urban Mobility vznikne v spolupráci s autorom kurzu, holandskou organizáciou Humankind, slovenská verzia úspešného e-learningového kurzu „Designing the cycling city“. Súčasťou projektu je séria troch webinárov, na ktorých budú slovenským zástupcom samospráv a odborníkom v oblasti udržateľnej dopravy predložené cyklistické výzvy a návrhy z inšpiratívnych riešení zo zahraničia.

Holandskí experti predstavia možné riešenia a nápady, ako tieto výzvy riešiť. Témy diskutované na tomto webinároch budú súvisieť s obsahom kurzu: participácia občanov, bezpečnosť, návrh cyklistickej infraštruktúry, lineárna infraštruktúra a pod. Podujatia budú simultánne tlmočené a stanú sa rozšírenou časťou online kurzu.

Súvisiace články

Prečo Holanďania bicyklujú? Cyklistické mestá môžeme projektovať aj my

Na každého obyvateľa Holandska pripadá v priemere takmer…

Online webinár: Projektovanie cyklistického mesta

Vážení priatelia, pozývame Vás na úvodný webinár kurzu…